Vị thánh kính ngày 19/11

0

CHÂN PHƯỚC MECHTHILDE MAGDEBURG

Magdeburg (1207-1282) là hậu duệ của một gia đình quý tộc ở Saxony. Từ năm 12 tuổi, Magdeburg đã rời khỏi nhà để sống đời sống cầu nguyện và  hy sinh hãm mình theo hướng dẫn tinh thần của anh em Đa-Minh. Là nhà chiêm niệm thần bí, Magdeburg đã ghi lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa trong “The Light Flowing of Divinity” – cuốn sách viết về thần học Thiên Chúa Ba Ngôi và cánh chung. Tác phẩm này gây ra nhiều tranh cãi và mang lại cho Magdeburg nhiều đau khổ.

Năm 1270, Magdeburg gia nhập tu viện Helfta và tiếp tục ghi lại những kinh nghiệm thần bí của mình. Tác phẩm của Magdeburg được coi là một trong những tác phẩm đạo đức nổi tiếng của thời Trung Cổ, được dịch sang tiếng Latinh và có ảnh hưởng lớn. Mặc dù không được phong thánh nhưng nhiều tác giả tôn kính Magdeburg như là vị thánh của mình.

Sr.Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.

phone-icon