Vị Thánh kính ngày 26/11

0

THÁNH LEONARD PORT MAURICE, Linh mục

Thánh Leonard Port Maurice (1676-1751) là Linh mục dòng Phanxicô. Ngài là người rao giảng Tin Mừng không biết mệt mỏi và người quảng bá mạnh mẽ cho việc suy ngắm chặng Đàng Thánh Giá.

Sinh ra tại Paulo Girolamo Casanova ở Liguria – nước Ý, Leonard Port Maurice gia nhập dòng Phanxicô. Ngài được thụ phong linh mục năm 1702 và trở thành Bề Trên tu viện Florentine và tu viện Thánh Bonaventura tại Rome năm 1730. Cha Leonard Port Maurice đã thành lập Hội Chữ Thập ở Ý vào năm 1750.

Qua đời tại Roma ngày 26 Tháng 11 năm 1751, cha Leonard Port Maurice được phong thánh năm 1867 và được đặt là thánh bổn mạng của các vị giảng tĩnh tâm và các tuần đại phúc.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.