Vị Thánh kính ngày 27/11

0

THÁNH  JAMES PERSIAN, TỬ ĐẠO

Thánh James Persian (tử đạo năm 421) còn được gọi là James Intercisus là nạn nhân của cuộc bách hại Kitô hữu bắt đầu từ năm 420 tại Ba Tư. Đây là cuộc bách đạo lớn thứ hai tại quốc gia này.

Tương truyền, ngài là bạn của vị vua người ngoại đạo và bởi vì không muốn làm sứt mẻ tình bạn nên khi nhà vua tuyên bố cuộc chiến tiêu diệt các tín hữu, ngài đã từ bỏ đức tin của mình. Việc bội đạo này đã gây cho người vợ và người mẹ của James nhiều đau khổ.

Khi nhà vua băng hà, hai người phụ nữ này đã viết thư khuyên nhủ James. Xúc động bởi lá thư, Jame đã ăn năn, sám hối, rời bỏ chức vị của mình tại tòa án và công khai nhận mình là một Kitô hữu. Ngài chịu hình phạt rất khủng khiếp: bị kéo căng chân tay, thân thể bị kéo dài trước khi bị cắt thành từng mảnh.

Theo sử liệu của Chính Thống Hy Lạp, thánh nhân bị hành quyết  ngày 27 tháng 11 năm 389. Lễ kính ngài được ghi trong niên lịch Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp và Chính Thống Nga.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.

phone-icon