Vị Thánh kính ngày 28/11

0

THÁNH CATHERINE LABOURÉ, TRINH NỮ

Catherine Laboure (1806-1876) là một nữ tu Dòng Bác Ái tại Pháp và là người được diễm phúc nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria với huy hiệu Miraculous trong thị kiến. Sinh ra tại Cote d’Or nước Pháp, Zoe Laboure (tên gọi của Catherine Laboure) đã gia nhập tu viện Sisnovember thuộc Dòng Bác Ái của Thánh Vincent de Paul vào ngày 27 tháng 9 năm 1830 và lấy tên thánh là Catherine.

Sơ Catherine được gửi đến Paris và được thấy Đức Maria trong thị kiến đầu tiên tại nhà nguyện của tu viện ở Rue de Bac. Trong thị kiến, Sơ Catherine nhìn thấy hình Đức Mẹ đứng trên địa cầu. Từ tay Ðức Mẹ phát ra những chùm tia sáng rực rỡ, tuyệt vời. Chung quanh bức tranh có hàng chữ: “Lạy Ðức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Bà.” Sơ Catherine cũng khẳng định đã nghe thấy tiếng nói thúc giục Sơ làm huy hiệu như những gì đã thấy trong thị kiến. Đức Tổng Giám Mục Paris đã cho làm huy hiệu ấy vào năm 1832 và gọi là “Huy hiệu Miraculous”

Từ năm 1831 cho đến khi qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 1876, Sơ Catherine đã sống một cuộc sống thinh lặng, an bình, vui tươi, hiền lành và khiêm tốn.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.

phone-icon