Xin thương

0
Tôi đang ở chốn luyện hình,
Xin người cầu nguyện dủ tình đỡ nâng.
Vì xưa tôi đã chẳng vâng,
Bỏ quên luật Chúa – Đấng hằng yêu thương.
Giờ đây tôi biết tỏ tường,
Chúa Công xét xử vì thương con người.
Nhìn lại cuộc sống trên đời,
Bao nhiêu thiếu sót Chúa Trời làm ngơ.
Vì yêu Chúa vẫn đợi chờ,
Mong tôi hoán cải từng giờ từng giây.
Chúa hằng nhân ái khoan thay,
Ngài không chấp tội và hay xóa trừ.
Nhưng dù thiếu sót một xu,
Không ra khỏi chốn ngục tù xót xa.
Xin người dâng lễ Misa,
Hằng ngày cầu khẩn Chúa tha tội tình.
Khi tôi vào được thiên đình,
Hưởng nhan thánh Chúa hiển vinh muôn đời.
Tôi không dám phụ ơn người,
Xin hẹn gặp lại người nơi thiên đường.
 

Sr. M. Madalena Mến, OP

Comments are closed.

phone-icon