Chiến dịch Sống đức tin trong Chúa Thánh Thần

0

CHIẾN DỊCH THI ĐUA 

Chủ đề: SỐNG ĐỨC TIN TRONG CHÚA THÁNH THẦN

I. ĐỐI TƯỢNG: Khối Sống Đạo
II. Ý LỰC: Chúa Thánh Thần – Đấng hằng thúc đẩy và canh tân niềm tin trong Giáo Hội và nơi tâm hồn mỗi người
III. BÀI HÁT CHỦ LỰC: “Hãy chiếu soi lửa hồng”
IV. THỜI GIAN: 6 tuần, từ 8/4 – 19/5/2013
V. DIỄN TIẾN:

1. Giai đoạn 1:

Thời gian: 8/4 – 20/4/2013

– Ý lực: Chúa Thánh Thần – Đấng thông ban sự sống và gìn giữ niềm tin

Chủ đích: Học hiểu về vai trò và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ của dân tộc Israel

– Việc làm:

 • Tìm hiểu Kinh Thánh Cựu ước, giảng giải về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ với những biến cố Sáng tạo, Xuất hành và nhân vật tiêu biểu như Môsê, Đavít, Gioan Tẩy Giả, Mẹ Maria ….
 • Nhờ Chúa thánh Thần, niềm tin vào Đấng Meessia của dân Israel luôn vững vàng
 • Tìm hiểu về các biểu tượng của Chúa Thánh Thần

– Kết thúc giai đoạn 1: Thi đua theo nhóm, mỗi nhóm chọn và vẽ một biểu tượng của Chúa Thánh Thần.

2. Giai đoạn 2:

– Thời gian: 21/4 – 5/5/2013

Ý lực: Chúa Thánh Thần – Đấng hướng dẫn chúng ta đi tìm thánh Ý Thiên Chúa

– Chủ đích: Học hiểu về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời Đấng Cứu Thế và nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi mỗi người

– Việc làm:

 • Đọc Tin Mừng, đặc biệt là những đoạn nói về những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu với hoạt động của Chúa Thánh Thần
 • Học thuộc một số câu, đoạn Tin Mừng
 • Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để tìm Thánh Ý Chúa Cha. Chúng ta cần cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng chúng ta nhân biết và thi hành ý Chúa qua lời nói, việc làm.
 • Vâng ý Chúa qua việc vâng lời ông bà, cha mẹ và những người có trách nhiệm

– Kết thúc giai đoạn 2: Thi đố vui Kinh Thánh (theo nhóm). Chấm điểm thi đua.

3. Giai đoạn 3:

– Thời gian: 6/5 – 19/5/2013

– Ý lực: Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ và canh tân Hội Thánh

– Chủ đích: Giáo Hội từ sơ khai cho đến hôm nay và mai sau luôn được vững mạnh nhờ Chúa Thánh Thần gìn giữ. Trách nhiệm của người Kitô hữu là phải sống ơn Chúa Thánh Thần, cộng tác với Chúa Thánh Thần để xây dựng Giáo Hội

– Việc làm:

 • Dâng những hy sinh nhỏ bé hàng ngày để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho gia đình và Giáo Xứ
 • Thân thể mỗi người là đền thờ Chúa Thánh Thần, do đó, cần chăm sóc và bảo vệ thân thể cho xứng hợp
 • Chăm chỉ học Giáo Lý, học bài của trường lớp để đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối năm. Sẽ có phần thưởng khuyến học cho  những học sinh có kết quả học tập tốt
 • Góp nhặt để dâng lên Chúa những hoa trái của Thánh Thần bằng việc siêng năng tham dự Thánh Lễ (Phát phiếu tham dự thánh Lễ)

– Kết thúc giai đoạn 3:

 • Tổng kết, phát thưởng cho cá nhân và tập thể
 • Diễn nguyện mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

 Nhóm Thỉnh Sinh Đa Minh Tam Hiệp: Maria Ngọc Điệp – Thu Hương

Têrêsa Kim Oanh – Quỳnh Như thực hiện

 

Comments are closed.

phone-icon