Đề tài Tĩnh tâm tháng 5/2013

0

Đề tài Tĩnh tâm tháng 5/2013

 AI YÊU MẾN THẦY, THÌ SẼ GIỮ LỜI THẦY

(Ga 14, 23-29)

Kính thưa Quý Bề trên và Chị em,

Chúng ta đã bước sang quý IV-2013 với chủ đề Sống Chứng Nhân trong môi trường Mục Vụ. Trọng tâm quý này là làm sao chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô trong mọi môi trường chúng ta đang hiện diện và phục vụ. Làm sao chúng ta có thể thành chứng nhân đích thực? Làm sao chúng ta biết mình đang là chứng nhân cho Chúa? Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra cho chúng ta câu trả lời, chúng ta sẽ trở thành chứng nhân đích thực của Đức Giêsu khi chúng ta yêu mến và tuân giữ lời Ngài. Thật vậy, việc “giữ Lời Chúa” hay “sống Lời Chúa” sẽ là bằng chứng chân xác nhất  để chúng ta tự nhận ra và người khác cũng nhận ra chúng ta đang là chứng nhân của Chúa hay không. Trong ngày Tĩnh tâm này, chúng ta cùng nhìn lại việc “yêu mến và tuân giữ Lời Chúa” của chúng ta trong thời gian qua để điều chỉnh, củng cố và đề ra những quyết tâm cụ thể trong thời gian sắp tới.

I.    LỜI CHÚA(CN VI Phục Sinh C  Ga 14, 23-29)

(23) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. (24) Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy.

(25) Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em, (26) Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

(27) Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (28) Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. (29) Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra.

II.  SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay được trích trong diễn từ Ly Biệt của Đức Giêsu (Ga 13,31-14,31), ghi lại những lời tâm huyết Đức Giêsu dành cho các tông đồ trước khi Ngài ra đi chịu chết. Trong bầu khí rất ấm cúng và thân tình, Đức Giêsu cho các tông đồ biết rằng từ nay Ngài không còn hiện diện cách thể lý với các ông nữa, nhưng Ngài sẽ luôn ở cùng các ông bằng sự hiện diện mới—sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi —nếu các ông yêu mến và tuân giữ lời Ngài. Trong đoạn Tin Mừng này, Ðức Giêsu nhấn mạnh mối dây liên kết giữa hai yếu tố “yêu mến Ngài” và “giữ lời Ngài.” Đối với Đức Giêsu, người môn đệ không thể nói yêu Ngài nếu người ấy không vâng nghe lời Ngài; và người ấy cũng không thể thi hành lời Ngài trọn vẹn nếu không vì yêu Ngài. Như thế, tình yêu đích thực chúng ta dành cho Chúa phải được biểu hiện cụ thể qua việc chúng ta thi hành thánh ý Ngài cách tự nguyện. Trong ngày tĩnh tâm tháng này, chúng ta cùng đào sâu ba điểm chính sau: Yêu mến Thầy là tuân giữ Lời Thầy; (2) giữ lời Thầy là nắm giữ, là thực hành giới luật yêu thương; và (3) phần thưởng cho những ai sống yêu thương là được Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện trong tâm hồn.

1. Yêu mến Thầy là tuân giữ Lời Thầy

Trước khi giã từ các môn đệ thân yêu để trở về cùng Chúa Cha, Ðức Giêsu mời gọi các ông liên kết với Ngài và với nhau trong mối dây yêu thương vừa huyền nhiệm vừa thực tế: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”(Ga 15,9). Quả thế, Đức Giêsu không chỉ mời gọi, nhưng Ngài đã sống, đã “yêu thương các môn đệ đến cùng” (x. Ga 13,1) có nghĩa là yêu thương cho đến chết, yêu thương đến nỗi trao ban chính mạng sống mình cho họ (Ga 15, 13). Vì Đức Giêsu đã “yêu đến cùng” như thế,  nên Ngài cũng mong các môn đệ yêu Ngài và yêu nhau với cùng một tình yêu ấy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Tình yêu mà Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ còn hơn thế nữa. Nó không chỉ dừng lại ở tình cảm trừu tượng hay thuần cảm xúc, nhưng phải diễn tả qua việc làm cụ thể là thi hành những lời Ngài truyền dạy, vì “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (c.23). Theo luật tự nhiên,  khi yêu ai thật lòng, người ấy luôn muốn thực hiện cho người mình yêu những gì mà người đó yêu thích và mong muốn, dù có phải cố gắng và hy sinh rất nhiều. Cũng vậy, nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Giêsu, thì chúng ta cũng sẽ nỗ lực thực hiện trọn vẹn điều Ngài mong muốn bằng bất cứ giá nào. Khi chúng ta muốn diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Đức Giêsu, thì không gì rõ hơn, đúng hơn là chúng ta tự nguyện tuân giữ lời Ngài. Như thế, tuân giữ lời Ngài ở đây chắc chắn không phải là giữ cho đủ hình thức, giữ là để tránh hình phạt, hay giữ luật vị luật. Trái lại, vì là giao ước của tình yêu mến, người môn đệ Chúa giữ luật với tâm tình của những người con tự do, của những người con đang được yêu, nên tự nguyện dấn thân trọn vẹn mong làm đẹp lòng Đấng mình yêu—làm đẹp lòng Đức Chúa của mình.

Mặt khác, theo ngôn ngữ Sêmít, “lời” (logos) diễn tả hữu thể thâm sâu của người mang lời, hay nói khác đi là chính bản thân người nói. Theo nghĩa này, Đức Giêsu chính là Logos của Chúa Cha, là Ngôi Lời Thiên Chúa (Ga 1,1). Trong Cựu Ước, Lời Thiên Chúa được ban cho nhân loại qua trung gian các ngôn sứ, nhưng từ khi Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa nói trực tiếp với chúng ta bằng tiếng nói và đời sống của Đức Giêsu Nazareth (Dt 1,1). Như thế, từ nay việc tuân giữ Lời Chúa không chỉ là làm theo sách luật dạy, nhưng còn là làm theo gương mẫu và lối sống của Đức Giêsu. Nói cách khác “giữ lời Thầy” là làm như Đức Giêsu đã làm và sống như Đức Giêsu đã sống.

Lời trăn trối của Đức Giêsu: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” dành cho các môn đệ và cũng dành cho mỗi người chúng ta. Đức Giêsu không mong gì hơn là chúng ta yêu mến Ngài qua việc tuân giữ Lời Ngài. Nhìn lại cách sống của chúng ta trong thời gian qua, nếu chúng ta đã thực sự yêu mến Chúa và giữ Lời Chúa, thì chúng ta đã nhiệt tâm hơn trong công việc hằng ngày, tận tụy hơn với trách nhiệm được trao, sáng kiến hơn trong việc xây dựng chính mình và cộng đoàn theo tiêu chuẩn Tin Mừng, nhất là sống yêu thương bác ái hơn với những người chúng ta tiếp cận. Câu hỏi dành cho chúng ta trong giờ khắc tĩnh tâm tháng hồng ân này là  hiện nay tôi đã thực sự yêu mến Chúa và giữ Lời Chúa chưa?

2.  “Giữ lời Thầy” là thực hành giới răn yêu thương

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy,” mà “giữ lời Thầy” là nắm giữ và thực hành giới răn yêu thương. Đức Giêsu trong nhà Tiệc Ly đã long trọng tuyên bố: “Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Ngài còn đưa ra tiêu chuẩn để nhận biết ai là môn đệ đích thực của Ngài, khi nói: “Người ta sẽ cứ dấu này mà nhận ra các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau” (Ga 13,35). Như thế, tình yêu của chúng ta dành cho anh chị em mình, việc phục vụ đích thực chúng ta dành cho nhau, đặc biệt cho những người nghèo, những người bị áp bức, những người bị bỏ rơi…, chính là những dấu chứng cho thấy tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, là dấu chỉ cho thấy chúng ta là môn đệ Đức Giêsu.

Như thế, “giữ lời Thầy” một cách cụ thể, chính là yêu thương mọi người không trừ ai. Vì “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4,21). Ai thật sự yêu mến Thiên Chúa, tất nhiên sẽ thể hiện tình yêu ấy ra qua việc yêu thương và hy sinh cho những người sống chung quanh mình. [1] Thánh Gioan đã quả quyết rằng, không  thể có người nào nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh em mình, vì: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20).

Khi nói đến việc tuân giữ luật Chúa, chúng ta thường nghĩ ngay đến những việc đạo đức như đi lễ, đọc kinh, lãnh nhận các bí tích, hoặc giữ những điều luật của Giáo hội hay của Hội dòng… Chúng ta thường dễ áy náy lương tâm khi thấy mình chưa chu toàn những khoản luật trên, nhưng lại rất bình tâm khi chúng ta không sống “yêu thương” anh chị em mình. Chúng ta thừa nhận rằng thực hành  những việc đạo đức hay tuân giữ những khoản luật trên là tốt, là việc nên làm và phải làm, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi thì chưa đủ. Đức Giêsu muốn chúng ta đi sâu vào trọng tâm giáo huấn của Ngài đó là sống yêu thương: yêu thương vô vị lợi và yêu thương cả kẻ thù. Tình yêu chúng ta dành cho Chúa và dành cho nhau được thể hiện qua cung cách sống khiêm tốn và đượm tình bác ái của chúng ta đối với mọi người, đặc biệt những người người thân cận, những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu cuộc sống chúng ta không biểu hiện được tình nghĩa, lòng yêu thương, được xây dựng trên nền tảng sự thật thì tất cả những việc đạo đức như đi lễ, đọc kinh, ăn chay… dường như vô ích, vì nó không giúp chúng ta yêu Chúa và yêu con người hơn.

Vậy hiện nay chúng ta đã “tuân giữ luật Chúa” thế nào? Việc trung thành với luật Chúa của chúng ta có giúp chúng ta lại gần Chúa để yêu mến Chúa, cũng như xích lại gần anh chị em để yêu thương nâng đỡ anh chị em chúng ta hơn không? Cung cách sống như hiện nay của mỗi chúng ta có gây tổn thương cho những người đang chung sống trong cộng đoàn chúng ta không? Những người đau bệnh, người yếu đuối khốn cùng quanh ta có làm ta chạnh lòng thương và tận tình nâng đỡ không? Làm sao để nối kết cách thực tế giữa hai trách nhiệm: mến Chúa hết lòng và mến thương anh chị em như Chúa thương mến chúng ta?

3. Phần thưởng cho những ai sống yêu thương—là được Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng

Đức Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (c.23). Như vậy, khi chúng ta giữ lời Đức Giêsu và dám sống tinh thần yêu thương triệt để của Ngài, thì chúng ta được Chúa Cha yêu mến, và không chỉ được Chúa Cha yêu mến, chúng ta còn được vinh dự đón tiếp cả Ba Ngôi Thiên Chúa đến thăm và ở lại trong tâm hồn của chúng ta nữa. Vì ở đâu có Chúa Cha và Chúa Con, thì ở đó cũng có Chúa Thánh Thần. Như thế, vì tình yêu chúng ta dành cho Đức Giêsu sẽ đưa chúng ta vào sự hiệp thông với cộng đoàn Ba Ngôi, và vì chúng ta nỗ lực sống yêu thương Ba Ngôi muốn đến thăm và lưu lại mãi trong tâm hồn chúng ta.

Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta được Thiên Chúa ở cùng, vì lúc ấy, tâm hồn và thân xác chúng ta trở nên Ðền Thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và một khi có Thiên Chúa ở cùng, chúng ta sẽ cảm nghiệm như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Lúc đó, Thiên Chúa sống trong chúng ta, Ngài mượn đôi tay của chúng ta để chăm sóc những ai đau yếu, bệnh tật; Ngài dùng con tim chúng ta để cảm thông với những ai đang cô đơn, thất vọng;  Ngài dùng môi miệng chúng ta để trao lời yêu thương đến những ai đang sống trong sự chia rẽ, hận thù; và Ngài dùng ánh mắt của chúng ta để nâng dậy những ai đang gặp đau khổ và thất bại…

Là tu sĩ Đa Minh, những người được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn, thánh hiến và ở cùng, chúng ta đang sống thế nào để minh chứng cho con người hôm nay hiểu được và nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở với chúng ta, và Ngài đang muốn dùng chúng ta để có thể đến và ở cùng với nhân loại? Làm sao để con người trên trái đất này hân hoan nhận ra rằng đang có Thiên Chúa Tình Yêu ở với họ qua các nghĩa cử yêu thương mà chúng ta, các môn đệ của Chúa đang từng ngày thực hiện trong cuộc sống?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con thể hiện tình yêu của chúng con dành cho Chúa qua việc chúng con tuân giữ luật yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con xác tín rằng tình yêu của chúng con đối với Chúa phải được thể hiện ra bằng tình yêu chúng con dành cho nhau, cụ thể là sẵn sàng hy sinh thời gian, sức khỏe, tài năng, sự tiện nghi … vì hạnh phúc của chị em trong cộng đoàn, cũng như người Chúa muốn trao gởi cho chúng con trong cuộc sống. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở với chúng con, và thêm sức cho chúng con để chúng con biết thực thi giới luật yêu thương của Chúa cách cụ thể cho những người xung quanh chúng con. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” Chị và cộng đoàn Chị đã thực hành lời mời gọi này của Đức Giêsu như thế nào? Chị và công đoàn Chị có sáng kiến nào để giúp mình và giúp chị em mến Chúa hơn và thực thi Lời Chúa tốt hơn không?

 Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà


[1] Joan Nguyễn Chính Kết. Chúa Nhật VI Phục Sinh C.
Trích tại http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/chunhat/NamC/CNPhucSinhVI-Ket2001.htm

Comments are closed.

phone-icon