Đố vui Giáo Lý – Chủ đề: Em sống Lời Chúa

0

THI ĐỐ VUI GIÁO LÝ 

CHỦ ĐỀ: EM SỐNG LỜI CHÚA

A. CHƯƠNG TRÌNH:

 I.   KHAI MẠC

 1. Hát chào mừng.
 2. Tuyên bố lý do   (Dì TPT. GĐTT)
 3. Giới thiệu thành phần tham dự.
 4. Lời khai mạc của Cha Chánh xứ.
 5. Giới thiệu Ban Giám Khảo.

 II.  DIỄN TIẾN

 1. Múa chào mừng “Trống cơm”  (Khối xưng tội năm 1)
 2. Thi đố vui giáo lý vòng I (Khối Thêm sức)
 3. Câu hỏi dành cho khán giả   (khoảng 2 – 3 câu)
 4. Thi đố vui giáo lý vòng II (Khối Thêm sức)
 5. Hát + múa phụ họa “Thiếu nhi ca”  (Khối Xưng tội năm 2)
 6. Thi đố vui giáo lý vòng III (Khối Thêm sức)
 7. Hoạt cảnh  “Người Samaritanô nhân hậu” (Khối Sống đạo)
 8. Thi đố vui giáo lý vòng IV  (Khối Thêm sức)
 9. Kịch “Người Cha nhân hậu”  (Khối Xưng tội năm 3)
 10.  Múa “Tình Cha” (Khối Sống đạo)

III. LỜI KHÍCH LỆ CỦA ĐẠI DIỆN BAN HÀNH GIÁO

IV.  TỔNG KẾT THI ĐUA PHÁT THƯỞNG

V.  KẾT THÚC

B. DIỄN TIẾN: GỒM 4 VÒNG

Vòng 1 – Chủ đề: LÊN GIÊ-RU-SA-LEM.

 • Mỗi đội sẽ trả lời 10 câu hỏi nhanh trong thời gian 60 giây.
 • Mỗi câu hỏi trả lời đúng sẽ được 10 điểm.
 • Nếu trong quá trình trả lời, câu nào không biết hoặc lúng túng thì có thể nói “cho qua”. Nếu còn thời gian thì câu hỏi đó sẽ được hỏi lại.

Vòng 2 – Chủ đề: VƯỢT QUA CAN-VÊ.

 • Gồm có 10 từ hàng ngang, và một từ hàng dọc.
 • Mỗi đội sẽ lần lượt chọn từ hàng ngang. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 10 giây. Nếu trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Không có bổ sung.
 • Sau hai lượt chọn câu hỏi của mỗi đội (tức là 8 câu), nếu đội nào có câu trả lời cho từ hàng dọc thì sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu đúng thì sẽ được 40 điểm.
 • Trường hợp nếu sau khi trả lời hết 8 câu hỏi mà không có đội nào bấm chuông để giành quyền trả lời từ hàng dọc thì các đội sẽ tiếp tục trả lời câu số 9. Nhưng câu số 9 và câu số 10 các đội sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Không còn được ưu tiên như hai lần chọn lựa trước.
 • à nếu như đội nào trả lời đúng từ hàng dọc sau câu số 9 hoặc 10, thì đội đó sẽ chỉ được 20 điểm mà thôi.

Vòng 3 – Chủ đề: TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU.

 • Gồm 10 câu hỏi.
 • Các đội sẽ trả lời bằng cách bấm chuông để giành quyền ưu tiên trả lời.
 • Mỗi câu hỏi trả lời đúng sẽ được 20 điểm.
 • Trả lời sai không có điểm. Nếu như trả lời có phần đúng nhưng chưa đúng hoàn toàn thì cũng không có điểm. Nếu đội bấm chuông trả lời sai thì các đội còn lại sẽ giành quyền trả lời câu hỏi đó bằng cách bấm chuông. Nhưng chỉ được bổ sung một lần mà thôi.
 • Trường hợp nếu thành viên trong đội đứng lên trả lời lúng túng, thì các thành viên còn lại có thể thay bạn để trả lời câu hỏi đó.

Vòng 4 – Chủ đề: TIẾN VỀ NƯỚC TRỜI.

 • Gồm các câu hỏi 10 điểm, 20 điểm và 30 điểm.
 • Các đội sẽ chọn câu hỏi 10 điểm, 20 điểm hoặc 30 điểm. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
 • Nếu đội chọn câu hỏi mà trả lời sai, thì các đội còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông.
 • Đặc biệt là mỗi đội sẽ có một ngôi sao hy vọng. Nếu chọn ngôi sao hy vọng mà trả lời đúng thì số điểm sẽ được tăng lên gấp đôi. Còn nếu chọn ngôi sao hy vọng mà trả lời sai thì sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi đã chọn.
 • Nếu có một đội chọn ngôi sao hy vọng mà không trả lời được thì các đội còn lại sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng thì đội đó sẽ được cộng số điểm mà đội kia đã chọn. (VD: đội A chọn ngôi sao hy vọng câu 20 điểm mà không trả lời được. Đội B giành quyền trả lời và trả lời đúng thì đội B sẽ được cộng thêm 20 điểm).

 C. NỘI DUNG 

I. KHỐI THÊM SỨC

 VÒNG 1 – Chủ đề: LÊN GIÊ-RU-SA-LEM.

 1. Bản Mát-thêu A-ram ra đời khoảng năm nào? – Khoảng năm 40 – 50.
 2. Tin mừng Mát-thêu có mấy chương? – 28 chương.
 3. Chủ đề chung của Tin mừng Mát-thêu là gì? – Nước trời.
 4. Thánh Mát-thêu làm nghề gì? –   Thu thuế.
 5. Đức Giáo Hoàng đầu tiên là ai? – Thánh Phê-rô.
 6. Hê-rô-đê là vua sứ nào? – Ga-li-lê.
 7. Chúa Giê-su sinh ra sau Thánh Gio-an Tẩy giả khoảng 5 tháng hay 6 tháng? – Khoảng 6 tháng.
 8. Ba Bí tích: Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thánh Thể, Bí tích Thêm Sức được gọi là các Bí tích gì? – Các Bí tích khai tâm
 9. Người môn đệ Chúa yêu là ai? – Thánh Gio-an Tông đồ.
 10. Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a mấy đặc ân? – 4 đặc ân.
 11. Thánh Mác-cô là môn đệ của ai? – Thánh Phao-lô.
 12. Theo Tin mừng Mác-cô, mầu nhiệm Đức Giê-su Con Thiên Chúa chỉ được bộc lộ trọn vẹn qua đâu? –  Nơi thập giá và sự Phục sinh.
 13. Tin mừng Thánh Mác-cô có bao nhiêu chương? – 16 chương.
 14. Gia đình Thánh gia có mấy người? – Có 3 người.
 15. Chúa Giê-su là Con một Thiên Chúa. Đúng hay sai? – Đúng.
 16. Trọng tâm của huấn giáo là gì? – Là Đức Ki-tô.
 17.  Ông Gia-cóp sinh được bao nhiêu người con trai? – 12 người.
 18.  Tin mừng Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca được gọi là Tin mừng gì? – Tin mừng Nhất Lãm.
 19. Bốn môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su là: Phê-rô, An-rê, Gio-an và ai? –  Gia-cô-bê.
 20. Người chị họ của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là ai? – Bà Ê-li-sa-bét.
 21. Thánh Lu-ca là môn đệ của ai? – Thánh Phao-lô.
 22. Tin mừng Lu-ca có mấy chương? – 24 chương.
 23.  Vị Tông đồ nào chối Chúa 3 lần? – Thánh Phê-rô.
 24.  Chúa Giê-su đã làm phép lạ đầu tiên tại đâu? – Tại Ca-na.
 25.  Thái độ đầu tiên của người đọc Lời Chúa phải có là gì? – Đức tin.
 26. Chúng ta gia nhập Hội thánh bằng Bí tích nào? –  Bí tích Rửa tội.
 27. Tại núi Si-nai, Thiên Chúa ban cho dân 10 đều răn. Đúng hay sai? – Đúng.
 28. Mùa chay được bắt đầu vào ngày lễ nào? – Thứ tư lễ tro.
 29. Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem năm Người bao nhiêu tuổi? – 12 tuổi.
 30. Biến cố biến hình của Chúa Giêsu được xảy ra tại đâu? – Tại Núi Ta-bor.
 31. Sách Tin mừng thứ bốn là của Thánh nào? – Thánh Gio-an Tông đồ.
 32. Tin mừng Gio-an có biểu tượng gì? –  Chim phượng hoàng.
 33.  Tin mừng Gio-an có mấy chương? – 21 chương.
 34. Có mấy phép Bí tích? – Có 7 phép Bí tích.
 35. Ai là tác nhân chính trong việc cử hành Thánh Thể? – Chúa Ki-tô.
 36. Giáo hội có mấy ngày buộc ăn chay, kiêng thịt? – 2 ngày.
 37. Trong Ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần hiện ra dưới hình gì? – Hình lưỡi lửa.
 38. Tông đồ nào được Chúa nói là kẻ kém lòng tin? – Thánh Tô-ma.
 39. Chúa Giê-su là Ngôi thứ Ba. Đúng hay sai? – Sai.
 40. Khi Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình gì? – Chim bồ câu.

 VÒNG II: Chủ đề: VƯỢT QUA CAN-VÊ.

1

 

 

 

Đ

C

T

I

N

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

H

Ê

R

Ô

Đ

Ê

 

3

 

 

 

 

T

H

Á

N

H

V

N

H

4

 

 

 

 

 

 

N

Ô

Ê

 

 

 

 

5

 

 

D

U

Y

N

H

T

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

G

I

O

Đ

A

N

 

7

 

 

 

 

 

G

I

A

K

Ê

U

 

 

8

 

 

 

 

 

L

U

C

A

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

S

A

M

U

E

L

 

10

 

G

Á

P

R

I

E

N

 

 

 

 

 

 Gợi ý ô chữ hàng ngang:

 1. Gồm 6 chữ cái. Đây là điều kiện phải có để gia nhập Kitô giáo.
 2. Gồm 6 chữ cái. Đây là vị vua đã ra lệnh tìm bắt trẻ Giê-su.
 3. Gồm 9 chữ cái. “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Là ánh sáng chỉ đường con đi”. Câu nói trên được trích trong sách nào?
 4. Gồm 3 chữ cái. Đây là gia đình sống sót sau đại lụt hồng thủy.
 5. Gồm 8 chữ cái. Đây là một trong 4 đặc tính của Hội thánh.
 6. Gồm 6 chữ cái. Đây là sông được nhắc đến nhiều nhất trong Tin mừng?
 7. Gồm 6 chữ cái. Đây là người đứng đầu những người thu thuế, được Chúa ghé thăm nhà và nói: “Hôm nay Ơn Cứu Độ đã đến cho nhà này”
 8. Gồm 4 chữ cái. Tác giả khởi đầu Tin mừng bằng hai tiếng: “Thưa Ngài”.
 9. Gồm 6 chữ cái. Đây là trẻ đã được Thiên Chúa gọi 3 lần trong đêm.
 10. Gồm 7 chữ cái. Đây là người luôn ở kề cận bên Chúa và đem sứ điệp của Người đến cho người khác.

       Gợi ý từ hàng dọc. Đây là vị Thánh được chọn làm bổn mạng của Giáo hội.

 VÒNG 3 – Chủ đề: TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU.

1. Trong Kinh Tin Kính, ta tuyên xưng điều gì về Thiên Chúa sáng tạo? Tại sao Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật?

 • Ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
 • Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật để biểu lộ và thông ban vinh quang của Người.

2. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người những đặc ân nào? Thiên Chúa tạo dựng con người làm sao?

 • Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho Tổ tông loài người được sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, không phải đau khổ và không phải chết. Nhưng hạnh phúc ấy đã mất khi Tổ tông phạm tội.
 • Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Người.

3. Vì sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người? Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người như thế nào?

–    Con Thiên Chúa xuống thế làm người vì bốn lẽ này:

 • Một là để cứu chuộc ta khỏi tội lỗi.
 • Hai là để tỏ cho ta biết tình yêu của Thiên Chúa.
 • Ba là để làm mẫu mực cho ta sống thánh thiện.
 • Bốn là để ta được kết hợp với Người mà trở nên con cái Thiên Chúa.

–  Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần cho Ngôi Hai “nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và đã làm người”.

4. Việc Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem có ý nghĩa gì? Vì sao Thiên Chúa lại muốn cho Chúa Giê-su phải chết? Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su đem lại cho ta điều gì?

–  Việc Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem có ý nghĩa này:

 • Một là để tự nguyện chịu chết.
 • Hai là để tỏ mình là Vua Kitô.
 • Ba là cho thấy Nước Thiên Chúa sắp hoàn thành khi Người chịu chết và sống lại.

–   Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã “sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta”.

–  Nhờ cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã chu toàn sứ mệnh đền tội và làm cho ta nên công chính.

5. Dựa vào đâu mà ta biết Chúa Giê-su đã sống lại thật? Tin vào Chúa Giê-su Phục sinh, ta phải sống thế nào?

–  Dựa vào hai điều này:

 • Một là ngôi mộ không còn xác Chúa mà chỉ còn lại những vải niệm xếp ngay ngắn, gọn gàng.
 • Hai là Chúa Giê-su đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, cùng ăn uống và trò chuyện thân mật với họ.

–  Ta luôn sống lạc quan tin tưởng, can đảm theo đường lối Chúa, dầu phải chấp nhận những thiệt thòi, mất mát, vì tin rằng ta sẽ được dự phần vinh quang với Người.

6. Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Chúa Thánh Thần thánh hóa Hội thánh thế nào? Khi tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất ta phải hiểu thế nào?

 • Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Người là Thiên Chúa thật, cùng một bản tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy.
 • Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Ki-tô và thúc đẩy Hội thánh chu toàn sứ mệnh Chúa Ki-tô giao phó.
 • Ta phải hiểu: chỉ có một Thiên Chúa và ngoài Người ra, không có Thiên Chúa nào khác, và ta phải thờ phượng một mình Người mà thôi.

 7. Tự do là gì? Tự do quan trọng như thế nào?

 • Tự do là khả năng chọn lựa, nhờ đó mà con người có thể cân nhắc, quyết định và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.
 • Tự do đem lại giá trị luân lý cho các hành vi của con người. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm một cách cố ý, tức là có ý thức và tự do.

8. Tội là gì? Có mấy loại tội? Các tội ta phạm thường do những nết xấu nào gây ra?

– Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn nghịch với Luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho bản thân và cho tình liên đới với tha nhân.

–  Có hai loại tội: tội trọng và tội nhẹ.

–  Các tội ta phạm thường do bảy nết xấu này, quen gọi là bảy mối tội đầu:

 • Một là kiêu ngạo.
 •  Hai là hà tiện.
 •  Ba là dâm ô.
 •  Bốn là hờn giận.
 •  Năm là mê ăn uống.
 •  Sáu là ghen ghét.
 • Bảy là lười biếng.

9. Có những tội nào nghịch điều răn thứ hai? Trong trường hợp nào ta có thể lấy Danh Thiên Chúa mà thề?

–  Có những tội này:

 • Một là sử dụng cách bất xứng Danh Thánh Thiên Chúa, Chúa Giê-su, Đức Mẹ và các Thánh.
 • Hai là không giữ những điều đã thề hứa nhân danh Thiên Chúa.
 • Ba là nói phạm đến Thiên Chúa và Hội thánh.
 • Bốn là thề gian.

–  Chỉ khi có việc thật hệ trọng hoặc bề trên đòi buộc thì ta mới được lấy Danh Thiên Chúa mà thề, khi đó ta buộc phải giữ đúng lời thề để tôn trọng danh dự và uy quyền của Thiên Chúa.

 10. Ngày Chúa Nhật có những ý nghĩa nào? Ta phải tham dự Thánh Lễ Chúa nhật như thế nào cho đúng luật Hội Thánh?

–  Ngày Chúa Nhật có những ý nghĩa này:

 • Một là nhắc nhở việc sáng tạo mới, được thực hiện nhờ cuộc Phục sinh của Chúa Ki-tô vào ngày “thứ nhất trong tuần”.
 • Hai là hoàn tất ý nghĩa ngày lễ nghỉ Do Thái và hướng tới sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa.

– Ta phải tích cực tham gia dự thánh lễ từ đầu đến cuối, trừ khi được miễn chuẩn vì lý do chính đáng. Nếu ai cố tình bỏ lễ thì mắc tội trọng.

VÒNG 4 – Chủ đề: TIẾN VỀ NƯỚC TRỜI

 Câu hỏi 10 điểm.

1. Trong một năm có bao nhiêu lễ kính Thánh Giu-se? Kể tên và ngày kính? Trong một năm có 2 ngày lễ kính Thánh Giu-se:

 • Ngày 19/03: lễ Thánh Giu-se, bạn Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.
 • Ngày 01/05: lễ Thánh Giu-se lao động.

2. Trong Tin mừng nói về Thánh Giu-se là người như thế nào? Trong Tin mừng nói Thánh Giu-se là “Người công chính”.

3.   Hôm nay là Chúa Nhật thứ mấy mùa Chay? Chúa Nhật thứ 3 mùa Chay.

4.   Trong Giáo xứ Bùi Hiệp gồm có bao nhiêu khu? Hãy kể tên những khu đó?      Trong giáo xứ Bùi Hiệp gồm có 3 khu:

 • Khu Thánh Giu-se.
 • Khu Thánh Vinh Sơn Liêm.
 • Khu Đức Mẹ Vô Nhiễm.

5. Bổn mạng của Giáo xứ Bùi Hiệp vào ngày lễ nào? Ngày 01/01 – Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

6. Hãy cho biết tên thánh, tên gọi của Đức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc? Đaminh Nguyễn Chu Trinh.

7.   Hãy cho biết vị linh mục tiên khởi của giáo xứ Bùi Hiệp? Linh mục Augustinô Trần Hữu Quyền.

8. Sách cuối cùng của Tin mừng là sách nào? Sách Khải Huyền.

 Câu hỏi 20 điểm.    

1. Năm Phụng vụ gồm có mấy mùa? Hãy kể tên những mùa đó? Năm Phụng vụ gồm 5 mùa. Đó là: Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa thường niên, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh.

2. Trong Tân Ước, sách nào có nhiều chương nhất? Trong Tân Ước, sách có nhiều chương nhất là: sách Công Vụ Tông Đồ và Tin mừng của Thánh Mát-thêu. (hai sách này đều có cùng 28 chương).

3. Em hãy giải thích ý nghĩa sự có mặt của Ê-li-a và Môi-sê trong biến cố “biến hình”?

 • Ê-li-a: tượng trưng cho các ngôn sứ.
 • Môi-sê: tượng trưng cho lề luật.

4.   Dân Do Thái ở trong sa mạc thời gian là bao lâu? 40 năm.

5.   Em hãy cho biết tên của thân phụ mẫu Đức Trinh Nữ Ma-ri-a?

 • Ông Thánh Gio-a-kim  – Phụ thân Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.
 • Bà Thánh An-na – Mẫu thân Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

6.   Hãy cho biết tên của 12 Thánh Tông đồ? Tên của 12 Thánh Tông đồ: Si-mon cũng gọi là Phê-rô, An-rê, Gio-an, Gia-cô-bê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Tô-ma, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-mon nhiệt thành và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt.

7.   Có những biểu tượng nào chỉ về Chúa Thánh Thần? Hãy kể ra? Những biểu tượng chỉ về Chúa Thánh Thần là: Chim bồ câu, mây, Lưỡi lửa, Nước, Dầu.

8.   Em hãy kể tên 7 ơn của Chúa Thánh Thần? Bảy ơn của Chúa Thánh Thần:

 • Một là ơn khôn khoan.
 •  Hai là ơn hiểu biết.
 • Ba là ơn thông minh.
 • Bốn là ơn biết lo liệu.
 • Năm là ơn sức mạnh.
 • Sáu là ơn đạo đức.
 • Bảy là ơn biết kính sợ Thiên Chúa. 

  Câu hỏi 30 điểm.

1. Em hãy nêu sự khác nhau cơ bản nhất của 2 bản gia phả Chúa Giê-su trong Tin mừng nhất lãm? Sự khác nhau cơ bản nhất của 2 bản gia phả Chúa Giê-su trong Tin mừng nhất lãm: Thánh Mát-thêu thì viết gia phả Chúa Giê-su theo chiều xuôi (từ trên xuống dưới). Còn Thánh Lu-ca thì viết gia phả Chúa Giê-su theo chiều ngược (từ dưới lên trên).

 • Thánh Sử Mát-thêu viết: Ông Áp-ra-ham sinh ông I-xa-ác. Ông I-xa-ác sinh ông Gia-cóp. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-đa và các anh em ông này …… Ông Mát-tan sinh ông Gia-cóp. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se – chồng của bà Ma-ri-a. Bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
 • Thánh Sử Lu-ca viết: khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Ông Giu-se là con ông Ê-li. Ông Ê-li con ông Mát-thát. Ông Mát-thát con ông Lê-vi …… Ông Gia-cóp con ông I-xa-ác. Ông I-xa-ác con ông Áp-ra-ham.

2.  Em hãy kể tên 14 thư của Thánh Phao-lô Tông đồ? 14 thư của Thánh Phao-lô Tông đồ:

 • Thư gửi tín hữu Rô-ma.
 • Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô.
 • Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô.
 • Thư gửi tín hữu Ga-lát.
 • Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô.
 • Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê.
 • Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê.
 •  Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.
 • Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.
 • Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê.
 • Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê.
 • Thư gửi ông Ti-tô.
 • Thư gửi ông Phi-lê-môn.
 • Thư gửi tín hữu Do-thái.

3. Em hãy cho biết câu nói  “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” là của vị Thánh nào? Thánh Gia-cô-bê Tông đồ. (Trích thư của thánh Gia-cô-bê, chương 2, câu 17)

4. Em hãy cho biết vị tử đạo đầu tiên của Hội thánh là ai? Thánh Tê-pha-nô.

5. Nội dung của bài hát  “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, ……” là hát về ai? Hát về các Linh mục.

6. Đức Ma-ri-a có những đặc ân nào? Hãy kể ra? Những đặc ân của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a:

 • Thứ nhất: Vô Nhiễm Nguyên Tội.
 • Thứ hai: Làm Mẹ Thiên Chúa.
 • Thứ ba: Đồng Trinh Trọn Đời.
 • Thứ bốn: Hồn Xác Về Trời.

7. Em hãy cho biết Đức Giáo Hoàng thứ 264 là ai?  Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô Đệ nhị.

8.   Em hãy cho biết Thánh sử nào thuật lại biến cố: Đức Giê-su hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau? Thánh sử Lu-ca. (Tin mừng Lu-ca chương 24, câu 13 – 33)

 D. CÁC CÂU HỎI THI ĐỐ VUI GIÁO LÝ

 1. Trong một năm có bao nhiêu lễ kính Thánh Giu-se? Kể tên và ngày kính?
 2. Năm Phụng vụ gồm có mấy mùa? Hãy kể tên những mùa đó?
 3. Em hãy nêu sự khác nhau cơ bản nhất của 2 bản gia phả Chúa Giê-su trong Tin mừng nhất lãm?
 4. Em hãy kể tên 14 thư của Thánh Phao-lô Tông đồ.
 5. Trong Tân Ước, sách nào có nhiều chương nhất?
 6. Trong Tin mừng nói về Thánh Giu-se là người như thế nào?
 7. Hôm nay là Chúa Nhật thứ mấy mùa Chay?
 8. Em hãy giải thích ý nghĩa sự có mặt của Ê-li-a và Môi-sê trong biến cố “biến hình”?
 9. Em hãy cho biết câu nói sau đây là của vị Thánh nào? “Đức tin không có hành động là đức tin chết”.
 10. Em hãy cho biết vị tử đạo đầu tiên trên thế giới là ai?
 11. Thời gian dân Do Thái ở trong sa mạc là bao nhiêu lâu?
 12. Trong giáo xứ Bùi Hiệp gồm có bao nhiêu khu? Hãy kể tên những khu đó?
 13. Bổn mạng của giáo xứ Bùi Hiệp vào ngày lễ nào?
 14. Em hãy cho biết tên của thân phụ mẫu Đức Trinh Nữ Ma-ri-a?
 15. Nội dung của bài hát sau đây là hát về ai?  “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, ……”.
 16. Đức Ma-ri-a có những đặc ân nào? Hãy kể ra.
 17. Hãy cho biết tên của 12 Thánh Tông đồ.
 18. Hãy cho biết tên thánh, tên gọi của Đức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc.
 19. Hãy cho biết vị linh mục tiên khởi của giáo xứ Bùi Hiệp là linh mục nào?
 20. Có những biểu tượng nào chỉ về Chúa Thánh Thần? Hãy kể ra?
 21. Em hãy cho biết Đức Giáo Hoàng 264 là ai?
 22. Em hãy cho biết Thánh sử nào thuật lại biến cố: Đức Giê-su hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau?
 23. Em hãy kể tên 7 ơn của Chúa Thánh Thần?
 24. Sách cuối cùng của Tin mừng là sách nào?

 CÂU HỎI NHANH

 1. Thánh Mac-cô là môn đệ của ai? – Thánh Phao-lô.
 2. Theo Tin mừng Mac-cô, mầu nhiệm Đức Giê-su Con Thiên Chúa chỉ được bộc lộ trọn vẹn qua đâu? – Nơi thập giá và sự Phục sinh.
 3. Thái độ đầu tiên của người đọc Lời Chúa phải có là gì? –  Đức tin.
 4. Ai là tác nhân chính trong việc cử hành Thánh Thể? –  Chúa Ki-tô
 5. Ba Bí tích: Bí tích Rửa tội, Bí tích Thánh Thể, Bí tích Thêm sức được gọi là các Bí tích gì? – Các Bí tích khai tâm
 6. Giáo hội có nhiêu ngày buộc ăn chay, kiêng thịt? -2 ngày.
 7. Sách Tin mừng thứ bốn là của Thánh nào? – Thánh Gio-an Tông đồ.
 8. Chúng ta gia nhập Hội thánh bằng Bí tích nào? – Bí tích Rửa tội.
 9. Thánh Mát-thêu làm nghề gì? – Thu thuế.
 10. Bản Mát-thêu A-ram ra đời khoảng năm nào? – Khoảng năm 40 – 50.
 11. Chủ đề chung của Tin mừng Mát-thêu là: – Nước trời.
 12. Thánh Lu-ca là môn đệ của ai? –  Thánh Phao-lô.
 13. Tin mừng Mát-thê, Mác-cô và Lu-ca được gọi là Tin mừng gì? – Tin mừng Nhất Lãm.
 14. Trọng tâm của huấn giáo là gì? – Là Đức Ki-tô.
 15. Mùa chay được bắt đầu vào ngày lễ nào? – Thứ tư lễ tro.
 16. Bốn môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su là: Phê-rô, An-rê, Gio-an và ai? –  Gia-cô-bê.
 17. Gia-cóp sinh được bao nhiêu người con trai? – 12 người.
 18. Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem năm Người bao nhiêu tuổi?– 12 tuổi.
 19. Hê-rô-đê là vua sứ nào? – Ga-li-lê.
 20. Chúa Giê-su đã làm phép lạ đầu tiên tại đâu? – Tại Ca-na.
 21. Tin mừng Thánh Mác-cô có bao nhiêu chương? –  16 chương.
 22. Gia đình Thánh gia có mấy người? – Có 3 người.
 23. Chúa Giê-su sinh ra sau Thánh Gio-an Tẩy giả mấy tháng? – 6 tháng.
 24. Tin mừng Gio-an có biểu tượng gì? – Chim phượng hoàng.
 25. Tin mừng Gio-an có mấy chương? – 21 chương.
 26. Tin mừng Mát-thêu có mấy chương? – 28 chương.
 27. Tin mừng Lu-ca có mấy chương? –  24 chương.
 28. Đức Giáo Hoàng đầu tiên là ai? – Thánh Phê-rô.
 29. Người môn đệ Chúa yêu là ai? – Thánh Gio-an Tông đồ.
 30. Tông đồ nào được Chúa nói là kẻ kém lòng tin? –  Thánh Tô-ma.
 31. Vị Tông đồ nào chối Chúa 3 lần? – Thánh Phê-rô.
 32. Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a mấy đặc ân? – 4 đặc ân.
 33. Có mấy Bí tích? – Có 7 Bí tích.
 34. Trong Ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần hiện ra dưới hình gì? – Hình lưỡi lửa.
 35. Người chị họ của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là ai? – Bà Ê-li-sa-bét.
 36. Tại núi Si-nai, Thiên Chúa ban cho dân 10 đều răn. Đúng hay sai? – Đúng.
 37. Tại núi nào xảy ra biến cố biến hình? – Núi Ta-bor.
 38. Chúa Giê-su là Ngôi thứ ba. Đúng hay sai? – Sai.
 39. Khi Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa Thánh Thần hiện  xuống dưới hình gì? –  Chim bồ câu.
 40. Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Đúng hay sai? –  Đúng.

Comments are closed.

phone-icon