Giảng lễ Thiếu Nhi: Lễ Mình Máu Chúa Kitô

0

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA – NĂM  C

02 / 06 / 2013

I. NHẬP:

Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta...”.

Mỗi lần cử hành thánh lễ, là một lần Giáo Hội thực hiện lệnh truyền của thầy chí thánh, tái hiện Nhiệm Tích yêu thương, biến bánh rượu trở thành Mình Máu Thánh Chúa, đem lại thần lương nuôi sống và bảo đảm hạnh phúc đời đời cho con người.

Xin cho mỗi em thiếu nhi, biết nhìn ra tình thương cao vời của Chúa Thánh Thể, để biết dọn lòng sốt sắng đến đón nhận Mình Máu Thánh, cùng biết sống chia sẻ với mọi người chung quanh, như chính Chúa Giêsu là tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người được sống.

II. GIẢNG:

Vào tháng 2/ 1988 tại Armênia, trong một trận động đất, để cứu sống con mình trong cơn vật vã vì đói khát, một bà mẹ đã lấy mảnh kính đâm vào ngón tay lấy máu nuôi con.

Khi người ta tìm thấy bà mẹ và đứa con thì cả hai đã kiệt sức. Khi được hỏi tại sao bà lại làm như thế? Bà không biết rằng mình sẽ hết máu và chết sao? Người mẹ trẻ liền trả lời : Tôi chỉ nghĩ đến một điều là làm sao để con tôi được sống.

Câu chuyện giúp ta cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể, và mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Ngài, để được dạy bảo yêu thương, và nuôi dưỡng bằng chính Thịt và Máu Con Thiên Chúa.

Xin nhấn vào đây để tải PPT hỗ trợ bài giảng

Hình 01 : Thượng tế Melkisêđê và ông Abraham.

* Ai là vua của dân thành Giêrusalem ?

T.   Tư tế Melkisêđê.

* Ông đã làm gì khi gặp ông Abraham chiến thắng quân thù trở về ?

T. Ông mang bánh và rượu tiến dâng lên Chúa, để chúc tụng tôn vinh Chúa vì những kỳ công Ngài đã thực hiện cho dân Ngài.

* Hiệp với bánh rượu của tư tế Melkisêđê, Abraham đã dâng gì cho người của Thiên Chúa ?

T. Ông dâng 1 / 10 chiến lợi phẩm cho người của Thiên Chúa.

Hình 02 : Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng trong hoang địa.

* Hôm nay đám đông dân chúng đến gặp Chúa để làm gì ?

T. Để nghe Chúa dậy dỗ và chữa lành các bệnh tật.

* Trước đám đông lên đến 5.000 người đói khát, Chúa đã làm gì ?

T. Ngài đã bằng 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa ra nhiều nuôi dân chúng no nê và còn dư 12 thúng đầy bánh vụn.

* Trước khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã làm gì ?

T. Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho dân chúng.

Hình 03 : Chúa Giêsu và các môn đệ trong bữa tiệc ly.

* Điều Chúa làm nơi hoang địa hôm xưa, đã được lặp lại ở đâu ?

T. Ngay trong bữa tiệc ly với các môn đệ.

* Trong bữa tiệc ly đó Chúa Giêsu đã làm gì ?

T. Ngài cầm lấy bánh, rượu, tạ ơn và nói : Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy, sẽ bị nộp, bị đổ ra vì các con.

* Qua việc làm ấy, Ngài muốn nhấn mạnh đến điều gì  ?

T.  – Với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu sẽ lập một giao ước mới với dân Chúa, được ký kết bằng máu của chính Ngài.

      – Từ đây, ai ăn và uống thịt máu Ngài, thì sẽ được sống đời đời.

III. ÁP DỤNG :

Hình 04 : Thánh lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu.

* Hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục trao ban Mình Máu Ngài cho ta ở đâu ?

T.  Trong thánh lễ mỗi ngày.

* Em phải làm gì để xứng đáng đón nhận Mình Máu Con Thiên Chúa ?

T    –   Chuyên cần đến với Chúa qua Thánh lễ mỗi ngày.

      –   Giữ mình trong sạch và dọn mình cẩn thận để rước Chúa.

      –   Biết luôn loan truyền Chúa chịu chết bằng cách :

  • Chết đi cho tội lỗi mỗi ngày.
  • Sẵn sàng hy sinh như tấm bánh bẻ ra cho hạnh phúc của anh em.

IV. BÀI CA Ý LỰCNĂM CHIẾC BÁNH

Năm chiếc bánh và hai con cá. Chúa đã hóa ra nhiều nuôi dân. Hôm nay Chúa vì yêu nhân trần, Ngài tự hiến thân trên bàn thờ.

Lm Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon