Kế hoạch tổ chức trại hè

0


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI HUẤN LUYỆN  HÈ  

Chủ đề: HÀNH TRANG NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG

1. Thời gian:

2. Địa điểm:

3. Mục đích:

 • Giúp các em nhận thức rõ vai trò của người đội trưởng và rèn luyện cho các em tinh thần tập thể
 • Tạo điều kiện cho công tác huấn luyện và đào tạo các em đội trưởng.
 • Tạo một sân chơi trong hè, là cơ hội để các em học tập, kết thân bạn bè và giúp đỡ lẫn nhau.


4. Bài hát chủ đề: V-C-K

Vì Chúa Kitô chúng ta về đây

Vì Chúa Kitô chúng ta học hành

Vì Chúa Kitô cùng nhau gắng sức

Mong cho Danh ngài càng thêm sáng tươi.

Băng reo và khẩu hiệu:

VCK- Vui tươi

VCK- cố gắng

VCK- kỷ luật

VCK- vì Chúa Kitô.


5. Ban tổ chức trại

 1. Trại phó:
 2. Trưởng thi đua:
 3. Trưởng kỉ luật:
 4. Trưởng sinh hoạt:


6. Chương trình cụ thể

 • 7h00 – 7h30: Tập trung, sinh hoạt vòng tròn (trại phó và trưởng kỉ luật)
 • 7h30 – 8h45: Chia đất trại và dựng lều theo đội, vệ sinh đất trại (trại phó và trưởng kỉ luật cùng với các GLV phụ trách)
 • 8h45 – 9h05: Khai mạc trại
  1. Chào mừng, ổn định (trưởng ban sinh hoạt)
  2. Thánh hóa (trại trưởng)
  3. Giới thiệu BTC trại (trưởng ban thi đua)
  4. Trại trưởng công bố mục đích trại, tuyên bố khai mạc
  5. Bài hát chủ đề, cử điệu, băng reo và khẩu hiệu (trưởng ban thi đua)
  6. Công bố nội quy trại (trưởng ban kỉ luật)
  7. Cha ban huấn từ
 • 9h05 – 9h10: Ôn các bài hát ( trưởng ban thi đua)
 • 9h10 – 9h 25: Bài khóa: vai trò của người đội trưởng và ý nghĩa chủ đề trại (trại trưởng). Chấm điểm vệ sinh (trưởng ban thi đua)
 • 9h25 – 9h55: Trò chơi thi đua 1 (2 trò: trò chơi kim và mù chăn heo) do trại phó và trưởng ban sinh họat phụ trách)
 • 9h55 – 9h15: Thi chuyên môn: Morse  trưởng ban sinh hoạt)
 • 9h15 – 9h20: Tập hát: Thiếu nhi Việt Nam (trưởng ban thi đua)
 • 9h20 – 9h35: Thi đua nút dây ( trưởng ban kỉ luật)
 • 9h35 – 10h05: Trò chơi thi đua 2 ( 3 trò: nối dây dài nhất, truyền tin chính xác, đập bóng bằng mông do trưởng ban kỉ luật và trưởng ban sinh hoạt phụ trách)
 • 10h05 – 10h15: Tập hát (trại trưởng)
 • 10h15 – 10h30: Thi đua mật thư (trại phó)
 • 10h30 – 10h45: Trò chơi thi đua 3 (1 trò: đổ nước vào chai do trại phó, trưởng ban kỉ luật và trưởng ban sinh họat phụ trách)
 • 10h45 – 11h15: Thi đua phương pháp hàng đội (trưởng ban thi đua)
 • 11h15 – 11h30: Tập hát (trại trưởng)
 • 11h30 – 13h00: Cơm trưa, nghỉ ngơi
 • 13h00 – 13h30: Sinh hoạt vòng tròn (trại trưởng)
 • 13h30 – 14 h15: Đội trưởng vui học giáo lý ( trưởng ban thi đua và trưởng ban sinh hoạt)
 • 14h15 – 14h30: Ôn và tập hát chuẩn bị cho trò chơi lớn (trưởng ban thi đua)
 • 14h30 – 15h45: Trò chơi lớn (ban điều hành)
 • 15h45 – 16h00: Tập trung gỡ lều và làm vệ sinh
 • 16h00 – 16h30: Sinh hoạt vòng tròn, tổng kết (Ban điều hành)
  1. Đúc kết, rút kinh nghiệm
  2. Các em nêu ý kiến
  3. Tổng kết điểm và phát thưởng
  4. Sinh hoạt theo đội


7. Nội quy trại

 • Thể hiện tinh thần tập thể cao, thắng không kiêu, bại không nản, thi đua trong tinh thần học hỏi và đoàn kết.
 • Tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc của phương pháp hàng đội (đúng giờ, nhanh chóng, tuyệt đối tuân thủ ban điều hành trại, các anh chị Giáo Lý Viên và đội trưởng đội phó, không tự ý rời khỏi đất trại)
 • Không gây chia rẽ, mất đoàn kết trong tập thể.


8. Các trò chơi thi đua

 • Trò chơi kim
 • Mù chăn heo
 • Nối dây dài nhất
 • Truyền tin chính xác
 • Đập bóng bằng mông
 • Đổ nước vào chai


9. Các đồ dùng cần chuẩn bị

 • Bạt, cọc, dây, búa và hộp y tế, đồ hóa trang, các bảng chữ A,B,C,D
 • Nước uống
 • Bữa trưa
 • Vật dụng cho trò chơi thi đua: các vật dụng trò chơi kim, 6 con heo đất, bong bóng, 6 chai nước.


10. Hoạch tính chi phí

a. Chi:

 • Hộp cứu thương:
 • Nước uống: 5 bình :
 • Bữa trưa: 10.000đ/người
 • Vật dụng trò chơi:
 • Phần thưởng: Tập thể : ….; cá nhân: ….
 • Tổng:

b. Thu:

 • Các em đóng góp
 • Ân nhân

 

Comments are closed.

phone-icon