Mời đi du lịch tại Thánh địa Giêrusalem

0

Xin mời quý vị nhấn vào link dưới đây để tham quan toàn cảnh Thánh địa Giêrusalem. Nếu thích xem địa danh nào xin nhấn chuột vào nơi ấy, hình ảnh mới sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu máy chậm, xin chờ đợi một ít giây:

http://www.p4panorama.com/panos/HOLYLAND/index.html

Comments are closed.

phone-icon