Mùa hoa dâng Mẹ

0

Hoa thắm nở, ân tình bao chan chứa
Mùa hoa về, hương trời ngát bao la,
Mẹ yêu con, tình Mẹ rất hải hà,
Đưa con đến cõi vô biên cực thánh.

Cúi lạy Mẹ ngự trên tòa rất thánh
Hương tinh tuyền chói lọi khắp dương gian,
Suối yêu thương từ ái rất hòa chan
Nguồn thánh đức no đầy ơn phước cả.

Tung hô Mẹ, Mẹ Chúa Trời nhiệm lạ
Vượt cao sang trên chín phẩm thiên thần.
Mà lời con từ dưới cõi phàm nhân,
Dâng lên Mẹ nhạc, thơ, kinh trìu mến.

Xin Mẹ nhận hoa lòng con dâng tiến.
Và trầm hương bay thấu cõi thiên triều
Ước trọn đời phục vụ thắm tin yêu.
Theo bước Mẹ loan Tin Mừng cứu thế.

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.

phone-icon