Suy niệm Năm Sự Vui: Những việc diệu kỳ

0

NHỮNG VIỆC DIỆU KỲ

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI – NĂM MẦU NHIỆM VUI

Hát: Linh hồn tôi …

Dẫn:

Linh hồn con tung hô Chúa, thần trí con vui mừng trong Chúa Đấng cứu Độ con.

Chính Chúa chứ không ai khác vẫn còn thực hiện nơi từng người chúng con những việc diệu kỳ. Giờ đây, chúng con xin dâng lên những lời kinh đơn sơ mà Chúa dùng miệng Thiên Sứ ca vang chúc mừng Đấng đồng công Cứu chuộc nhân thế.

Ngắm thứ nhất:

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nơi Chúa, chúng con nhìn thấy sự khiêm nhường thẳm sâu, không màng đến tranh đua được thua hơn kém – vốn là nguồn gốc của mọi sự ác có trong thế gian, vốn là nguyên nhân của mọi chiến tranh giữa các dân tộc, giữa các đẳng cấp và giữa người với người. Xin cho chúng con học nơi Chúa sự khiêm nhường đích thực để như Mẹ Maria chúng con cộng tác với chương trình của Chúa, cứu độ mình và anh chị em đồng loại.

Ngắm thứ hai:

Chúa đến – đó là Tin Mừng trọng đại cho người biết yêu mến và khao khát Đấng Cứu Độ. Xác tín được ân huệ nhận được, người có tin vui không bao giờ giữ riêng cho mình, mà luôn sẵn sàng chia sẻ, cho dù có thể bị người khác hiểu lầm, xuyên tạc ý nghĩ tốt của mình. Xin cho chúng con luôn có Chúa ở với, ở giữa và ở cùng chúng con mọi ngày. Nhất là biết cách đem Chúa đến cho người thân cận bằng cuộc sống chứng tá của mình.

Ngắm thứ ba:

Người đã đến nhà của Người, nhưng người nhà không tiếp nhận. Một thực tại thật chua xót vì sự nhẫn tâm và bất nghĩa của những người mang danh là người nhà của Thiên Chúa, sẵn sàng xua đuổi Người ra khỏi nhà chỉ với một lý do duy nhất là vì Người đến không mang theo quyền năng và hào quang của một vị Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết thực tâm sám hối cho óc hẹp hòi, ích kỷ, cục bộ, muốn đóng khung Thiên Chúa và tha nhân trong cái khuôn hạn hẹp bằng sự phóng chiếu của chính mình.

Ngắm thứ tư:

Dù là Con Thiên Chúa, Chúa cũng chấp nhận để được đem đến đền thờ hiến Thánh. Xin cho chúng con cũng biết hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, để toàn tâm toàn ý thực hiện Thánh Ý Chúa trong mọi ngày sống của chúng con.

Ngắm thứ năm:

Chúa vẫn ở đó, nhưng chúng con không còn cảm thấy Chúa hiện diện, chúng con những tưởng rằng Chúa ở đâu xa lắm nên chúng con phải kiếm tìm. Không giống với Thánh Giuse và Đức Mẹ ngay từ đầu xác định được nơi Chúa có thể ở đó, chúng con cũng đi tìm, nhưng lại chẳng biết đi đâu, tìm ở đâu trong khi lời Chúa hứa vẫn rất rõ ràng : “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Xin cho chúng con đừng cố tình bịt mắt trước sự hiện diện của Chúa, đừng giả bộ ngó quanh những chỗ không thể thấy được Chúa, mà luôn giữ mình sống trong ơn nghĩa Chúa mỗi ngày.

 Lucia Xuân Trang,OP

Comments are closed.

phone-icon