Tình trong thinh lặng

0

                                  Khi yêu chẳng vụ  nhiều
                                 Chỉ nhìn ngắm Mẹ thế thôi cũng vừa
                                 Mẹ tường lòng mến say sưa
                                  Mẹ hay lời nói chẳng vừa lòng yêu
 
                                  Mẹ ôi, trong ánh nắng chiều
                                  Đến đây với Mẹ yêu kiều lòng con
                                  Chẳng dâng gì chẳng van lơn
                                  Chỉ nhìn ngắm Mẹ tâm hồn sướng vui.
 
                                  Nói làm gì lắm miệng ơi
                                  Im cho tim cứ vạn lời tình ca
                                  Khi nhiều lời chẳng nói ra
                                  Lặng thinh là cả hương hoa của hồn.
 
                                   Biết rằng Mẹ mến thương con
                                   Mẹ còn ở đó con còn ở đây
                                  Biết rằng Mẹ đẹp trời mây
                                  Mẹ thanh tịnh quá mà ngây ngất lòng.

Xuân Ly Băng

Comments are closed.

phone-icon