Triều đại 49: Thánh Giáo hoàng Gêlasiô I

0

Nơi sinh: Phi châu

 Đức Giáo Hoàng Gêlasiô I là người gốc Phi Châu, sinh tại Kabylia, được bầu làm Giáo hoàng ngày 1-3- 492. Giáo triều chỉ kéo dài 4 năm. Ngài tái lập sự hiệp thông với Giáo Hội Đông Phương, thiết lập bộ luật thống nhất các lễ nghi và nghi thức.

Với lòng bác ái, ngài được gọi là “cha của người nghèo”. Ngài đặt thêm Kinh Thương Xót vào thánh lễ.

Tiếp nối đường lối của Đức Giáo hoàng Fêlix III, ngài theo đuổi chính sách độc lập của Giáo hội với triều đình Byzantin và với hoàng đế Anastasiô I. Ngài chủ trương thần quyền trên thế quyền và đã viết cho hoàng đế Anastasiô I một bức thư nói rõ nguyên tắc định hướng cho những quan hệ giữa thế quyền và thần quyền, quyền thánh linh của Giám mục vượt trên quyền trần thế của nhà vua. Quan niệm này được tiếp diễn suốt thời trung cổ. Ngài qua đời ngày 21- 11- 496.

Comments are closed.

phone-icon