Triều đại 50: Thánh Giáo hoàng Anastasiô II

0

Đức Giáo hoàng Anastasiô II sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 24-11-496. Ngài đã chinh phục vua Clovis và dân Pháp trở lại đạo.

Là người có tính cách hòa nhã, ngài nhắm đến việc hiệp thông với Giáo Hội Đông Phương và đã có một vài nhượng bộ, do đó ngài bị tố cáo là Lạc giáo, nên sau khi ngài qua đời, Giáo Hội Rôma bị chia rẽ về những chủ trương hiệp thông và tương nhượng của ngài. Ngài qua đời ngày 19-11-498.

Comments are closed.

phone-icon