Triều đại 51: Thánh Giáo hoàng Symmacô

0

Đức giáo hoàng Symmacô sinh tại Sardinia, nước Ý, khoảng năm 450, được bầu làm giáo hoàng ngày 22- 11- 498. Lúc đó cũng có một giáo hoàng khác là Lo6renxo, được bầu lên bởi phe các giáo sĩ chia rẽ khác sau khi đức giáo hoàng Anastasiô II mất đi. Tuy nhiên, hoàng đế Thêôđôriô ra chiếu chỉ thừa nhận ngài là Giáo hoàng được bầu chọn hợp pháp. Ngụy Giáo hoàng Lôrenxô bất tuân phục, huy động lực lượng chống đối và vu không ngài gần gũi với Giáo hội Constatinôpôli. Một thượng hội đồng gồm 125 Giám mục họp lại để giải quyết tranh chấp, đã tái xác định sự bầu chọn ngài là hoàn toàn hợp pháp, nhưng cuộc tranh chấp vẫn kéo dài, gây nhiều khó khăn cho việc điều hành Giáo hội của ngài suốt nhiều năm.

Ngài cũng chống lại hoàng đế Đông phương Anastasiô I và ra vạ tuyệt thông đối với ông vì thái độ xấc xược, lăng mạ Đức Giáo hoàng, và đã ủng hộ thuyết Nhất thể.

Trong giáo triều này, ngài đã củng cố sở hữu của Giáo hội về việc cho phép hàng giáo sĩ sử dụng phúc lợi thường ngày, chuộc lại các nô lệ và cho họ được hưởng tự do, và ra công xây dựng khởi đầu Tòa Thánh Vatican. Ngài qua đời ngày 19-1-541, được mai táng trong đền thờ thánh Phêrô cổ.

Comments are closed.

phone-icon