Triều đại 52: Thánh Giáo hoàng Hormisđa

0

Đức Giáo hoàng Hormisđa sinh tại Frôsinônê, nước Ý, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 20-7-514. Trong giáo triều của ngài, Thánh Bênêđictô đã lập dòng Biển Đức và khánh thành đan viện trên núi Cassinô (đã bị bom tàn phá năm 1944). Ngài ra chỉ thị chức Giám mục không thể được ban tặng như đặc ân hay mua chuộc bằng quà cáp cho các vua chúa.

Nhờ tài ngoại giao khôn khéo của ngài, hai Giáo hội Đông và Tây phương đã đạt tới sự hợp nhất hoàn toàn. Tại Constantinôpôli, một bản tóm lược học thuyết của các Công đồng Nicêa, Calcêđônia và thư của Đức Giáo hoàng Lêô Cả được soạn thảo, trong đó có đoạn viết: “Chúng tôi đồng ý với Đức Giáo hoàng trong việc tuyên xưng các tín điều và chúng tôi bất bình với những ai đã phiền trách ngài”. Khi có sự thống nhất về tôn giáo giữa Đông và Tây thì lại xảy ra bất hòa về chính trị: hoàng đế Justinianô muốn tái chinh phục nước Ý của vua Thêôđôricô I, vua Man Di lại muốn xâm lược nước Ý để sát nhập vào đế quốc của mình. Để thực hiện tham vọng, ông dùng chiêu bài tôn giáo nhằm tranh thủ sự ủng hộ của ngài và dân chúng Công giáo bằng cách kích động dân Ý chống lại Thêôđôricô I, đồng thời ra chỉ dụ bách hại dân theo Lạc giáo Ariô. Vua Thêôđôricô I đã trả đũa bằng cách bách hại dân Công giáo. Ngài qua đời ngày 6-8-523 và được mai táng trong đền thờ thánh Phêrô cổ xưa.

Comments are closed.

phone-icon