Triều đại 54: Thánh Giáo hoàng Fêlix IV

0

Đức Giáo hoàng Fêlix IV sinh tại Bênêventô, miền Sanniô, nước Ý. Là vị Giáo hoàng được vua Thêôđôricô chỉ định chứ không được bầu chọn, nhưng ngài tỏ ra trung thành với lợi ích của Giáo hội.

Khi vua Thêôđôricô qua đời, nhờ có mối tương quan tốt với quan nhiếp chính của vị tân vương Athalaricô còn trẻ tuổi, cuộc bách hại Công giáo được bãi bỏ. Dưới giáo triều này, dòng Biển Đức phát triển mạnh mẽ, nhiều tu viện được thành lập tại Ý và Đan viện nổi tiếng Mont-Cassin đã được xây dựng.

Sau giáo triều kéo dài khoảng bốn năm, ngài lâm bệnh, và lo lắng cho Giáo hội có thể bị xáo trộn, chia rẽ vì ngôi vị Giáo hoàng, ngài đã xin vua Symmacô ban chỉ dụ chấp nhận cho ngài được quyền chỉ định vị kế nhiệm mình. Ngài qua đời ngày 22-9-530 và được an táng trong hầm mộ tại Vatican.

Comments are closed.

phone-icon