Triều đại 55: Đức Giáo hoàng Bônifaciô II

0

Đức Bônifaciô II là người Đức, gốc dân Gôtic, sinh tại Rôma. Đức Fêlix IV đã truyền ngôi Giáo hoàng cho ngài. Có một nhóm Giáo sĩ chấp thuận việc bổ nhiệm, nhưng một nhóm khác không tuân phục, đã bầu chọn ngụy Giáo hoàng Điôscurê (Duoscure d’Alexandrie). Ngụy Giáo hoàng này chỉ sống 22 ngày nên cuối cùng phe đối lập cũng phải quy phục ngài.

Từ những chia rẽ vì tranh giành ngôi vị Giáo hoàng, ngài đã đòi các giáo sĩ phải tuân phục việc chọn Giáo hoàng kế vị. Khi ngài chỉ định vị phó tế Virgilô lên kế vị, nghị viện Rôma đã tố cáo ngài lạm quyền, bắt ngài ra trước đại hội đồng để xét xử. Ngài đã đốt sắc lệnh đòi các giáo sĩ phải tuyên thệ tuân phục việc bổ nhiệm Giáo hoàng, nên đã tránh được việc bị xét xử. Nhân dịp này, Nghị viện Rôma ban hành những luật lệ về việc bầu cử Giáo hoàng, trong đó có điều khoản cấm dùng tiền của để mua chuộc chức tước.

Có lẽ vì những vấn đề phức tạp này mà ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên của lịch sử Giáo hội đã không được tôn phong thánh vị. Ngài qua đời ngày 17-10-532 và được mai táng trong đền thờ thánh Phêrô cổ xưa.

Comments are closed.