Triều đại 57: Thánh Giáo hoàng Agapêtô I

0

Đức Agapêtô I sinh tại Rôma trong dòng dõi quý tộc Anicia, là một Giáo hoàng có tài trong việc điều hành Giáo hội với tinh thần kiên định, vững vàng.

Như chúng ta đã thấy, tham vọng của hoàng đế Justinianô muốn chiếm nước Ý và sáp nhập quốc gia này vào đế quốc Constantinôpôli của mình, nên đã cử một đạo binh do tướng Bélisairô chỉ huy tấn công nước Ý để đánh đuổi quân Man-di Ostrogohts của vua Thêôđôricô. Lúc ấy vua Thêôđôricô đã thỉnh cầu ngài đi Constantinôpôli để can thiệp với hoàng đế Justinianô, nhưng chuyến đi không đạt được kết quả nào.

Nhân dịp này, ngài đã phạt vạ tuyệt thông và yêu cầu thượng phụ Anthimô, người được hậu thuẫn bởi hoàng hậu Thêôđôra, phải từ chức. Sau đó ngài bổ nhiệm một Giám mục công giáo là Mênasô với sự chấp thuận của hoàng đế Justinianô. Trên đường về từ Constantinôpôli, ngài đã qua đời đột ngột vì bị đầu độc, xác ngài được đưa về an táng ở Rôma.

Comments are closed.

phone-icon