Trò chơi lớn

0

 TRÒ CHƠI LỚN

Chủ đề: VAI TRÒ NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG 

1. Mục đích:

 • Nhằm giúp các em đội trưởng nhận thức được vai trò của mình.
 • Ôn tập và cho các em thực hành những chuyên môn đã học như morse, mật thư, hóa trang, phương pháp hàng đội…
 • Gây dựng tinh thần hăng say học hỏi và tạo tình đoàn kết

2. Bài hát chủ đề: Ra khơi với Đức Kitô

3. Chương trình cụ thể

Trạm

Yêu cầu

Kiểm tra

Mật thư đến

Mật thư đi

Thời gian

Mở đầu

(trưởng thi đua)

Hóa trang thật đẹp bằng lá cây và mỗi đội kết một bó hoa (lá) bài hát chủ đề: ra khơi với Đức Kitô Theo dấu đường đến tặng hoa cho cha mẹ 15’
Gia đình: Đội trưởng là người con hiếu thảo (trưởng ban kỉ luật và 1 Giáo Lý Viên) Làm nghi thức tặng hoa. Mỗi đội hát một bài về chủ đề cha mẹ hoặc gia đình Thảo luận viết bài theo tổ về thái độ của người đội trưởng trong gia đình Theo dấu đường đến tặng hoa cho cha mẹ Giáo lý viên đang đợi các con ở lớp học 15’
Lớp học: Đội trưởng là người trò giỏi (trại phó) Thực hành điểm số báo cáo bằng pphđ trước khi vào lớp Thái độ đúng trong lớp học (xử lý tình huống) Giáo lý viên đang đợi các con ở lớp học Trên đường đi nếu gặp một bạn đang khóc, hãy giúp bạn. 15’
Cuộc sống: Đội trưởng biết giúp đỡ bạn bè (trưởng ban sinh hoạt và 1 Giáo Lý Viên) Tìm hiểu xem bạn khóc vì lý do gì và giúp đỡ bạn Thảo luận viết bài về cách đối xử với bạn bè của người đội trưởng. Trên đường đi nếu gặp một bạn đang khóc, hãy giúp bạn. Đến gặp đội trưởng Giêsu nơi đền thờ 15’
Đền thờ: Đội trưởng siêng năng tham dự thánh lễ và cầu nguyện (trại trưởng) Hát bài hát chủ đề Mỗi đội kể lại cho đội trưởng giêsu nghe những chặng đường đã đi qua . Đâu là vai trò và hành trang cần thiết của người đội trưởng Đến gặp đội trưởng Giêsu nơi đền thờ 15’


4. Cách tính điểm:
Điểm tối đa tại mỗi trạm là 20đ bao gồm:

 • Nhanh nhẹn (chấm ở trạm đến) 5đ (I); 4đ (II); 3đ(III); ba đội còn lại không có điểm
 • Mật thư (chấm ngay tại trạm phát mật thư đó) tối đa là 5đ
 • Thực hiện yêu cầu tại trạm: 5đ/ Phần kiểm tra: 5đ
 • Nội dung trả lời các phần kiểm tra:
  1. Thái độ người đội trưởng trong gia đình: hiếu thảo, lễ phép, vâng lời, vui tươi giúp đỡ ông bà cha mẹ. Kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc anh chị em. Giúp đỡ anh chị em hiểu và yêu mến Chúa.
  2. Thái độ đúng trong lớp học:

– Tình huống 1: Trong lớp học nếu bạn bên cạnh rủ em nói chuyện trong khi anh chị Giáo Lý Viên đang giảng bài, trong vai trò là người đội trưởng thì em xử lý như thế nào?
– Tình huống 2: Đặt tình huống anh chị có việc phải ra ngoài một lúc giữa giờ học, là người đội trưởng em làm gì để giúp đỡ anh chị Giáo Lý Viên.
– Tình huống 3: Nếu anh chị tin tưởng giao cho các em tổ chức một giờ sinh hoạt cho các bạn, các em thử cùng nhau tổ chức một trò chơi sinh hoạt vòng tròn.

3. Cách đối xử với bạn bè: Yêu mến, không khinh thường xa lánh bất cứ một bạn nào nhưng sẵn lòng giúp đỡ khi bạn cần.

4. Vai trò và hành trang của người đội trưởng: Phần này do trại trưởng định hướng cho các em.

5. Chương trình vui học Giáo Lý 

Hình thức: Mỗi đội sẽ được phát các bảng trả lời dạng trắc nghiệm a,b,c,d. Sau khi nghe đọc câu hỏi các đội nhanh chóng thống nhất để đưa ra câu trả lời cho đội mình bằng cách giơ các bảng trả lời. Mỗi câu đúng các đội được cộng 10đ.

Mục đích: người đội trưởng ngoài vốn liếng về chuyên môn còn cần được hướng dẫn để đào sâụ hiểu biết về Chúa và Hội Thánh thông qua giáo lý và đây cũng chính là mục đích của chương trình vui học giáo lý

Nội dung câu hỏi:

1, Đạo đức Chúa Trời có mấy điều răn?

a. 6

b. 8

c. 9

d. 10

 2, Điều răn thứ bốn dạy ta điều gì?

 1. Tôn kính danh Thiên Chúa
 2. Chớ giết người
 3. c. Thảo kính cha mẹ
 4. Tất cả các câu trên đều sai

3, Trong tuần lễ sáng tạo ngày thứ bảy Thiên Chúa sáng tạo:

 1. Trời đất
 2. Muông thú
 3. Sông biển
 4. d. Nghỉ ngơi. không sáng tạo gì cả

4, Có mấy Thiên Chúa?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

 5, Thiên Chúa có mấy ngôi?

 1. Chỉ có một ngôi duy nhất
 2. Có hai ngôi là ngôi cha và ngôi con
 3. c. Có ba ngôi
 4. Tất cả các câu trên đều đúng

6, Thiên Chúa tạo ra hai người đầu tiên là ai?

 1. Phêrô và Phaolô
 2. b. Ađam và Eva
 3. Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần
 4. Tất cả các câu trên đều đúng

7, Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria mấy đặc ân?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

 8, Con vật gì đã dụ bà Eva ăn trái cấm?

 1. Con chim đại bàng
 2. b. Con rắn
 3. Không phải con vật mà là cây cấm biết nói
 4. Chính ông Ađam rủ bà Eva ăn trái cấm

9, Trong mùa Phục Sinh chúng ta mừng mầu nhiệm gì?

 1. Chúa xuống thế làm người
 2. Chúa chịu chết
 3. c. Chúa sống lại
 4. Tất cả đều đúng

10, Chúa Thánh Thần là ngôi thứ mấy?

a. Thứ nhất

b. Thứ hai

c. Thứ ba

d. Tất cả sai

 11, Có mấy bí tích đã được Chúa Giêsu thiết lập?

a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

 12, Có mấy ơn Chúa Thánh Thần?

a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

 13, Đức Giáo Hoàng hiện nay là ai?

 1. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
 2. b. Đức Giáo Hoàng Phanxico I
 3. Đức giáo hoàng Piô
 4. Tất cả đều sai

14, Tên gọi Emmanuel là tên của ai?

 1. Thánh Gioan Tẩy Giả
 2. b. Chúa Giêsu
 3. Thánh Đaminh Saviô
 4. Thánh Phaolô

15, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng năm bao nhiêu tuổi?

a. 30

b. 31

c. 32

d. 33

 16, Giáo xứ chúng ta hiện nay có bao nhiêu giáo họ?

a. 6

b. 7

c. 8

d. Tất cả sai

 17, Chủ đề phụng vụ của năm nay là gì?

 1. Sống Bí tích Thánh Thể
 2. b. Sống Lời Chúa
 3. Sống kinh Lạy cha
 4. Tất cả đều đúng

18, Ai là mẫu gương của đời sống cầu nguyện?

 1. Thánh Đaminh Saviô
 2. b. Chúa Giêsu
 3. Chúa Thánh Thần
 4. Tất cả đều đúng

19, Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện bằng kinh gì?

 1. Kinh Tin kính
 2. Kinh Vinh danh
 3. c. Kinh Lạy Cha
 4. Kinh Cáo mình

20, Cha chánh xứ …  có tên thánh và họ tên gọi là gì?

 1. Giuse
 2. Phêrô
 3. Giuse
 4. d. Giuse

21, Đức Thánh Cha hiện nay  là người nước nào?

a. Đức

b. Áo

c. Ý

d. Mỹ

 22, Con cái phải đối xử với cha mẹ thế nào?

 1. Lúc còn sống xây nhà cho cha mẹ ở
 2. Lúc cha mẹ qua đời phải xây mộ thật đẹp, thật to.
 3. c. Yêu mến, vâng lời, kính trọng và giúp đỡ cha mẹ
 4. Tất cả đều đúng.

23, Giáo xứ chúng ta có mấy cấp giáo lý?

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

24, Môsê nhận 10 điều răn Chúa ở đâu?

 1. a.  Núi Sinai
 2. Núi Himalaya
 3. Biển Đỏ
 4. Tất cả đều sai

25, Chúa Giêsu chịu phép rửa tại dòng sông nào?

 1. Sông Nil
 2. b. Sông Giođan
 3. Sông Hằng
 4. Biển Đỏ

Comments are closed.

phone-icon