Vị Thánh kính ngày 16 tháng 5

0

An-rê Bobola, Tử đạo

Brendan thành Clonfert, Viện trưởng

An-rê Bobola (1591-1657) là vị tử đạo Dòng Tên người Balan được tôn kính như là vị tông đồ nướcLithuaniavà là Vị thánh Bổn mạng của nước Balan. Ngài vào nhà tập Dòng tên tại Vilna, Balan (nay gọi làVilnius,Lithuania) và thụ phong linh mục năm 1622. Sau đó, Ngài làm cha xứ nổi tiếng về giảng thuyết và say sưa trong sứ vụ đến với các tù nhân và người nghèo. Năm 1630, Ngài chuyển sangBobruisklàm cha xứ và kiêm luôn Bề trên nhà của anh em Dòng tên ở đó. Ngài phục vụ người đau bệnh và hấp hối trong một nạn dịch rất can đảm. An-rê đã bị bắt trong giữa cuộc xung đột gay gắt giữa Công giáo và Chính thống Nga do Ngài đã đưa được rất nhiều người Chính thống trở về hiệp thông với Roman. Năm 1657, Ngài đã bị người Cô-dắc bắt, bỏ tù, đánh đập và chém đầu. Ngài được phong thánh năm 1938.

 Brendan Clonfert (ca. 486-575), cũng đuợc gọi làBrandon, là Vị sáng lập nhiều đan viện Ái Nhĩ Lan; trong đó có một đan viện ở Clonfert năm 559. Núi Brandon là điểm cực tây của Châu Âu trên bán đảo Dingle sau này mang tên Ngài. Huyền thoại về biển của Thánh Brendan đã làm cho nhiều người biết đến Ngài. Ngài đã trở thành vị thánh Bổn mạng của các thủy thủ và các loài cá voi.

 Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon