Vị Thánh kính ngày 21 tháng 5

0

Gordic Finchale, Ẩn sĩ

Gordic Finchale (sinh 1069 – tử 1170) là một ẩn sĩ người Anh và là tác giả của tác phẩm mang hương sắc nhạc Bình ca lâu đời nhất thời Trung Cổ còn lưu giữ lại được. Ngài chào đời tại Walpole (Norfolk) trong một gia đình có cha mẹ là người Anglo-Saxon. Ngaì lần lượt trải qua các ngành nghề: buôn bán, thủy thủ, đại úy hải quân, người quản gia, nhà sáng tác nhạc, và là một ẩn sĩ hơn 50 năm. Cuối cùng, Ngài an cư ở Finchale trên miền đất thuộc sở hữu chủ là Đức Giám mục thành Durham. Tại đây, người sống theo một lối sống nhiệm nhặt và đánh tội để bù lại những tội Ngài đã phạm khi làm thủy thủ và thương gia. Ngài chưa được chính thức phong thánh nhưng việc sùng kính Ngài vẫn còn giới hạn trong vùng Durham và Finchale. Tuy nhiên, danh tiếng của Ngài được lan rộng nhờ tiểu sử và các bài thánh nhạc của Ngài.          

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon