Vị Thánh kính ngày 23 tháng 5

0

John Baptist Rossi, Linh mục

John Baptist Rossi (sinh 1698 – tử 1764) là một linh mục người  Ý đã dâng hiến cuộc đời mình phục vụ những người bần cùng nhất trong xã hội. Sinh ra ở Voltaggio gần Genoa, Ngài theo học tại trường Đại học Roman và thụ phong linh mục năm 1721.  Mặc dù bị mắc căn bệnh thần kinh nguy hiểm, nhưng Ngài làm việc không ngơi nghỉ giữa người nghèo, người đau bệnh, người vô gia cư, và người làm nghề mãi dâm. Ngài cũng còn là một cha giải tội tài ba đối với nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội và cũng là một nhà giảng thuyết đại tài đặc biệt đối với các cộng đoàn tu trì. Ngài được phong thánh năm 1881.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon