Vị Thánh kính ngày 28 tháng 5

0

Germanus Paris, Giám mục

Bernard Montjoux, Linh mục


Germanus Paris (sinh 500- tử 576) là Vị Thánh Bổn mạng của Parí. Ngài chào đời tại Autun, Burgundy; đã sống cuộc đời nửa chiêm niệm trong 15 năm, được thụ phong linh mục năm 530 và sau đó, được bổ nhiệm làm Viện trưởng nhà thờ Thánh Symphorien ở Autun – là nơi Thánh nhân chịu tử đạo do việc từ chối tôn thờ các thần ngoại. Ngài là vị lãnh đạo đầy tài năng t
rong tu viện và là đại ân nhân giàu lòng quảng đại với người nghèo. Khi Đức Giám mục thành Paris bị chuyển đổi thì Germanus được bổ nhiệm làm Vị Giám mục kế nhiệm do các Giám mục Gallic khác và Vua Childebert đã xây một Vương cung Thánh đường và một tu viện cho Vị Tân Giám mục. Germanus đóng phần quan trọng ít là trong 3 công đồng – 2 ở Paris,năm 562 và 573 và một ở Tours năm 567. Ngài có lòng sùng kính đặc biệt các thánh và nổi tiếng do sức mạnh chữa lành. Ngài đặc biệt ưu tiên cho công việc mục vụ cho các tù nhân và các nô lệ thuộc các sắc tộc. Ngài qua đời ở Paris ngày 28 tháng 5 năm 576 và được chôn cất gần vị ân nhân của Ngài là Vua Childebert.

Bernard Montjoux (tử năm 1081) cũng được gọi là Bernard Aosta và Bernard Menthon, là một linh mục thuộc giáo phận Aosta. Ngài quan tâm đặc biệt đến các vị du khách Alpine vì luôn luôn bị rơi vào những tình huống nguy hiểm của tuyết rơi và cướp bóc. Ngài đã lập một vài nhà giành cho những du khách này. Ngài được Đức Cố Giáo Hoàng Piô XI tuyên phong vị Thánh Bổn mạng của những người leo núi.  

 Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon