Vị Thánh kính ngày 1 tháng 6

0

Justin (Giút-ti-nô), Tử đạo 

Justin (sinh năm 100 – tử năm 165) không những chỉ là một trong những vĩ nhân bênh vực đức tin đầu tiên mà còn là một đại triết gia Kytô giáo  đầu tiên. (Ngài được chọn làm vị thánh Bổn mạng của các triết gia). Sinh ra tại  Flavia Neapolis, Shechem (ngày nay là Nablus) ở Samaria. Cha mẹ người là người Hy lạp. Người theo học triết tại Ephesus và Alexandria và nghiên cứu “Hình ảnh của Thiên Chúa”.  Ngài trở thành một Kitô hữu năm 130, và  bị cảm kích trước sự kết nối giữa Đức Kytô với lời tiên báo của Cựu ước và các vị tử đạo minh chứng niềm tin của họ.

Sau khi trở thành một Kitô hữu Công giáo, Ngài vẫn tiếp tục duy trì nghiệp vụ là một nhà triết gia nhưng với tư cách là một Kitô hữu. Ngài đã có những cuộc tranh luận công khai với người Do thái, các bè phái và người vô thần. Ngài đã sang Roma năm 150 và lập một trường triết. Ngài dạy học ở đó và viết tác phẩm chính. Các bài viết của Ngài trình bày những thông tin quan trọng liên quan đến các nghi thức thời Giáo hội sơ khai, và nêu lên quan điểm của xã hội đương thời nhìn vào Giáo hội thế kỷ thứ hai. Justin bị bắt giữ dưới triều của Hoàng đế Marcus Aurelius do tội không chịu tôn thờ các tượng thần khác và chịu tử đạo năm 165. Giáo Hội Công giáo mừng kính lễ nhớ Ngài.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc


Comments are closed.

phone-icon