Triều đại 65: Đức Giáo hoàng Sabinianô

0

Đức Sabinianô sinh tại Blêra, miền Tuscia, nước Ý, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 13-9-604. Trước đó, trong giáo triều của đức Grêgôriô I, ngài là đặc sứ của Đức Giáo hoàng tại Constantinôpôli. Vì nhiều lý do tế nhị, ngài được đức Grêgôriô triệu hồi về lại Rôma để bổ nhiệm một người khác thay thế. Do đó, khi lên làm Giáo hoàng, ngài đã tìm nhiều cách để hạ bệ vị Tiển nhiệm như để trả thù. Chẳng hạn, ngài đã tố cáo đức Grêgôriô I làm việc bác ái để vinh danh mình, tiêu phá tài sản chung của Giáo hội trong khi dân chúng rất yêu quý đức Grêgôriô I. Với những hành động thù nghịch đối với vị Tiền nhiệm như thế, ngài bị dân chúng phản đối mạnh mẽ và bị mọi người khinh khi.

Về mặt phụng vụ, ngài quy định việc đổ chuông để báo cho mọi người biết giờ suy niệm, cầu nguyện và ra quy định phải thắp đèn chầu trong các nhà thờ. Ngài qua đời ngày 22-6-606.

Comments are closed.