Video: Ngày thứ I trong chuyến Tông du Brazil của ĐTC & Thánh lễ Khai mạc

0

Xin kính chuyển đến quý Bề trên và Chị em 3 video clip về Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 28. Tài liệu được trích từ Vietcatholic.com.

Ngày thứ nhất trong chuyến Tông du Brazil của ĐTC Phanxicô :

Thánh lễ Khai mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ – Phần I: 

Thánh lễ Khai mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ – Phần II :

Comments are closed.