Xin theo ý Chúa

0

XIN THEO Ý CHÚA

      (Lc 11,1-13)

Lời Chúa phán: Ai xin thì sẽ được,
Không phải ta xin bất cứ điều gì,
Chúa cũng đều ban tặng cách khả thi,
Chúa không ban như lòng ta mong ước.
Có những điều chúng ta xin không được,
Xin sức khỏe để làm việc lớn lao,
Xin giầu sang để của cải dư trào,
Xin quyền lực cho mọi người nể sợ.
Xin mọi sự chúng ta không hề có,
Ta tưởng chừng xin mà Chúa không cho,
Tình thương Chúa ôi rộng lượng vô bờ,
Chỉ vì những điều ta xin Ngài thấy,
Không lợi ích nên để cho như vậy.
Trong cuộc sống Chúa ban rất nhiều ơn,
Nhưng lòng tham vẫn ước muốn nhiều hơn,
Mà ít khi ta tạ ơn Thiên Chúa.
Cũng không đem phục vụ tha nhân nữa.
Vâng giờ đây con dâng Chúa vui buồn,
Mọi biến cố con gặp phải luôn luôn,
Con sẽ kết thành bài ca cảm tạ.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.