Đừng tích trữ của cải

0

 ĐỪNG TÍCH TRỮ CỦA CẢI

( Lc 12,13-21 )

Con đừng sống giống như ông Phú hộ,
Suốt ngày lo tích trữ của trần gian,
Thóc lúa kia tiền bạc cũng dư tràn,
Ông tìm cách xây thêm nhiều kho lẫm.
Không quảng đại chia cho người thân cận,
Nhưng suốt ngày tìm cách chất đầy kho,
Người cơ cực ông cũng chẳng thèm cho,
Rồi tìm cách xây thêm kho tàng nữa.
Lời cảnh báo thốt ra từ nơi Chúa,
Kẻ ngu đần dại dột quá kia ơi!
Nếu đêm nay ta gọi đến tên ngươi,
Của cải đó vào tay ai làm chủ?
Xin cho con đừng bao giờ tích trữ,
Của đời này là những thứ mau qua,
Chỉ có Chúa tình yêu mãi chan hòa,
Cho con hưởng nguồn bình an từ đó.
Nếu bất ngờ Chúa đến ngay đầu ngõ,
Gọi con đi về hưởng phúc quê trời,
Con sẵn sàng bỏ mọi thứ lại thôi,
Vì có Chúa là có luôn tất cả.


Nt. Therese Mai Thị Ngượi

Comments are closed.