Sách Thánh

0

Tôi ý thức về hơi thở
Hay về những cảm xúc trong thân xác tôi,
Vì điều này sẽ cho tôi thinh lặng
Và lời mặc khải của Thiên Chúa
Chỉ được thấu hiểu trong thinh lặng.

Tôi ngắm nhìn thiên nhiên chung quanh tôi:
Cây cối, chim chóc, súc vật,
Bầu trời và trái đất dịu dàng
Tôi nghĩ tưởng đến thiên nhiên trong những biến thiên của nó:
Trong sự tươi mát của buổi sáng,
Sự nóng nực của buổi trưa
Lúc mặt trời lặn
Và giữa đêm thanh.

Tôi mong đợi sự đáp lời của Chúa.

Tôi ngắm nhìn thiên nhiên, đặc biệt trong chuyển động trường kỳ của nó:
Các mùa trong năm luôn luôn thay đổi,
Sự xuất hiện và suy sụp của đời sống và cái chết,
Vẻ đẹp và sự hung bạo của nó.
Và tôi hỏi: “Lạy Chúa, Chúa đang nói gì với con qua thiên nhiên ?
Sứ điệp nào Chúa ban cho con khi con nhìn ngắm thiên nhiên hôm nay ?”

Nó có thể đến trong lời nói, một ý kiến hay một hình ảnh.
Hay sự thinh lặng chỉ dẫn đến trái tim tôi
Vượt xa hơn mọi lời nói.

Nếu sự đáp lời không đến
Tôi xin cây cối nói cho tôi,
Hay chim chóc, sao trời hay sông ngòi
Bất cứ phần nào của thiên nhiên.

Tôi tình cờ nhìn ngắm.
Tôi nhìn ngắm lịch sử loài người.
Bất cứ điều gì tôi gợi nhớ lại về nó
Từ thời đồ đá tới thời nay
Sự xuất hiện và suy sụp của các quốc gia và các nền văn hóa,
Bình an và chiến tranh
Người dân tốt lành và kẻ bất lương.

Và khi tôi nhìn.
Tôi lại mong đợi Ngài nói với tôi
Trong thinh lặng
Qua mỗi con người tôi đang sống với họ
Thiên Chúa xông vào đời tôi
Ngài đang làm gì…
Nói gì…
Qua họ ? Tôi thận trọng không vội vã kêu thành lời.

Tôi đợi chờ cho tới khi được “ban cho”
Trong ngôn ngữ hay trong thinh lặng
Tôi cũng làm như thế với những biến cố đời sống:
Vui mừng, đau đớn,
Xúc động hay những biến cố hằng ngày
Thật quá nhiều.

Tôi chỉ có thể thấy điều đã xảy ra hôm qua
Hay hôm nay, vì từ lúc tôi thức dậy
Và cả trong khi tôi ngủ
Thiên Chúa không hề ngưng hoạt động hay mặc khải
Cho nên tôi tìm kiếm, hy vọng rằng mắt tôi sẽ nhìn thấy, và trái tim tôi sẽ hiểu thấu.
Hoặc tôi xin chính biến cố nói với tôi và giúp tôi hiểu

Trước khi kết thúc, tôi cầu xin
Chúa sẽ ban cho tôi ánh sáng
Để luôn luôn thấu hiểu
Sách Thánh mà Ngài viết hôm nay
Đời sống tôi và mỗi sự vật chung quanh tôi.

Sr. MAI THI
(Theo Anthony de Mello, Wellsprings trang 33-35)

Comments are closed.

phone-icon