Triều đại 80: Đức Giáo hoàng Lêô II

0

Đức Giáo hoàng Lêô II sinh tại Catana, Silicia, được bầu làm Giáo hoàng ngày 17-8-682. Ngày chuẩn nhận những quyết nghị của Công đồng Constantinôpôli và cho dịch từ bản văn Hy Lạp sang tiếng La tinh. Ngài đã phê phán mạnh mẽ sự khinh xuất của Giáo hoàng Hônôriô vì đã không có lập trường minh bạch ngay từ đầu để chống lại Lạc thuyết Nhất ý đúng như cương vị Giáo hoàng đòi hỏi. Vì thế, Giáo hoàng Hônôriô bị lên án và phạt vạ tuyệt thông “sau khi chết” trong một công đồng xét xử ngài, dù ngài đã qua đời.

Đức Lêô, tuy nhìn nhận sự xét xử của Công đồng, ngài vẫn lên tiếng bênh vực cho công trình của Giáo hoàng Hônôriô vì cảm thông với hoàn cảnh đặc biệt mà vị Giáo hoàng này phải đương đầu. Ngài thỉnh cầu hoàng đế Constantin IV ban sắc lệnh quy định thể thức tấn phong Giám mục thành Ravênna. Việc tấn phong này phải được tổ chức tại Rôma và phải quy định quyền bính của Giáo hoàng.

Về phụng vụ, ngài đã truyền đặt bình nước thánh tại các nơi phượng tự, ban chỉ dụ phải cử hành các việc phụng tự với nhiều nghi thức huy hoàng, và đặt ra thể thức “áp má chào bình an” trong thánh lễ. Thánh Giáo hoàng Lêô II qua đời ngày 3-7-683.

Comments are closed.

phone-icon