Triều đại 82: Đức Giáo hoàng Gioan V

0

Đức Giáo hoàng Gioan V sinh tại Syria, vùng Antiôkia, được bầu làm Giáo hoàng ngày 23-7-685. Người ta chỉ biết ngài là Hồng Y phó tế, đại diện của Đức Giáo hoàng Agathô tại Công đồng Constantinôpôli III (le Trulle). Ngài đã lấy lại quyền tấn phong Giám mục Cagliari và tập trung quyền lực về Rôma.

Ngài qua đời ngày 2-8-686.

Comments are closed.

phone-icon