Ý cầu nguyện tháng 9/2013

0

Ý cầu nguyện:

+ Xin ban bình an cho niên học mới. Xin cho các chị em giáo viên luôn quảng đại, nhiệt tâm, kiên nhẫn và dấn thân không mệt mỏi trong sứ vụ giáo dục. Xin cho những lao nhọc của chị em hôm nay mang lại hoa trái tốt đẹp cho xã hội và Giáo hội ngày mai.

+ Xin cho mỗi chị em trong Hội dòng biết noi gương Đức Kitô, kiên tâm vượt khó, sẵn sàng đón nhận mọi công tác tông đồ do cộng đoàn giao phó, biết chấp nhận những gian nan của người môn đệ, để Đức Kitô được lớn lên trong các tâm hồn.

 

                       Ngày 19/9/2013:  Tết Trung Thu – Cầu cho Thiếu nhi

 

CÁC NGÀY GIỖ

Thứ Năm, ngày 05.9 

– Giỗ Thân nhân và Ân nhân Dòng  

– Chị Êmiliana Hoàng Thị Châu (1970).

– Chị Maria Phạm Thị Thêu (2009)

Thứ Sáu, ngày 06.9

 – Lm. Đaminh Đinh Cao Đàm (2011).

Thứ Hai, ngày 09.9    

– Chị Magarita Đỗ Thị Hoa (2007).               

Thứ Ba, ngày 10.9   

– Chị Maria Nguyễn Thị Chuộng (2009).

Thứ Năm, ngày 12.9

– Chị Magarita Nguyễn Thị Vi (2007).

Thứ Sáu, ngày 13.9

– Chị Maria Nguyễn Thị Quy (2003).

Thứ Năm, ngày 19.9

             – Chị Rosa Tạ Thị Nhường (Siêng, 1998).

Chúa nhật, ngày 

– Chị Affra Lê Thị Vâng (1995).

– Chị.Rosa Vũ Thị Lan (Phan, 2008) 

Thứ Sáu, ngày 27.9

– Chị Rosa Nguyễn Thị Kính (TH,1962).

Thứ Bảy, ngày 28.9 

– Chị Madalena Bùi Thị Nhiệm (1992).              

 

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Chúa nhật, ngày 08.9 : Lễ nhớ Sinh nhật Đức Maria

– Chị Phạm Liễu 

Thứ Bảy, ngày 14.9 : Lễ Suy tôn Thánh Giá 

– Chị cựu BTTQ. Isabella Kim Hường  

– Chị Trần Kim Loan

Thứ Hai, ngày 16.9 : Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 

 – Tỉnh Dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo VN.

 – Tu xá Mẹ Bảy sự (Hố Nai).

 – Chị Thụy, Chị Lộc (Tự hiến),  em Bùi An (TSII), em Đinh Ngọc, em Bích Thủy

Thứ Hai, ngày 30.9     

– Lớp Logos (Khấn lần I,2009)

 

 

Comments are closed.

phone-icon