Đừng quên em

0


(nhớ về Mẹ thánh 29.04.1994)

Đừng quên em chị Catarina tiến sĩ

Em cũng thuộc dòng họ thánh Đaminh

Chị giờ đây đang ở chốn thiên đình

Xin luôn nhớ đến người em bé bỏng

Đang chiến đấu giữa trời đêm gió lộng

Sóng dập dồn trôi nổi khắp đại dương

Ánh sao mai chị dẫn lối soi đường

Thuyền tình nhỏ mai ngày mau cập bến

Đừng quên em trong cuộc đời tận hiến

Đã trọn tình dâng bạn thánh Giêsu

Lấy tình thương gieo rắc bao hận thù

Lời chân lý rao truyền đi muôn ngả

Cho em xin một tinh thần sắt đá

Chí kiên trung bền vững đến muôn đời

Cho dẫu rằng vị đắng ướp  đôi môi

Theo gót chị lên đường về Núi Thánh.

Bé Mai Tây Đô

Comments are closed.