Suy niệm với Mẹ, ngày 05.5

0

Thứ Hai 05/05/2014

Ga 6,22-29

“Các ông hãy ra công làm việc…
để có được lương thực thường tồn” (Ga 6,27)

Như Mẹ:  Đức Giêsu nhắc nhở dân chúng ngày xưa là đừng chú tâm vào cái ăn; Chúa cũng nhắc nhở chúng ta ngày nay là đừng quá chú tâm vào việc tìm cách thỏa mãn những nhu cầu thể xác mà lơ là việc tìm kiếm lương thực nuôi sống đời sống tâm linh của mình: Lời Chúa, Thánh Thể. Đó là thần lương mang lại sự sống đời đời cho chúng ta.

Với Mẹ: Chúa ơi, ngày nay con luôn phải vất vả vì cơm áo, gạo tiền. Con biết rõ là những thứ đó chẳng đem lại vinh phúc vĩnh cửu cho con, mà nhiều lúc nó lại khiến con ngày càng xa Chúa. Xin cho con được gặp Chúa hằng ngày trong Thánh Thể, nhờ thế con mới được bình an.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn biết hướng lòng tìm về Mình Máu Thánh Chúa qua việc siêng năng tham dự thánh lễ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.