Các vũ khúc do các em Dự tu biểu diễn trong lễ Bế mạc Khóa Thanh tuyển

0

Các vũ khúc do các em tham dự Khóa Thanh tuyển 2014 biểu diễn trong lễ Bế mạc Khóa vào ngày 26.7.2014, tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Điểm hẹn Giêsu

Lời mời gọi

Comments are closed.

phone-icon