Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 16 Thường niên A

0

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A

Chủ đề: “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”

I. NHẬP :

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”, câu Lời Chúa này hẳn làm cho chúng ta khó chịu, nhất là khi nghĩ đến sự dữ cứ ngày càng gia tăng và người ngay thì lại bị bách hại.

Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được sự nhẫn nại kiên trì của Chúa đối với người có tội, để mỗi chúng ta có được cơ hội trở về cùng Chúa, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân của Chúa.

II. GIẢNG : Xin nhấn vào đây để tải file PPT hỗ trợ bài giảng

Kể lại câu chuyện về bếp Nhẫn, kẻ đã vì ham mê bài bạc mà liều mình tố giác cha Philipphê Minh, là cha sở của mình với quan để được lãnh thưởng. Ngay trong chốn tù ngục, cha Philipphê đã sẵn lòng để tha thứ cho kẻ tố giác mình. Từ đó để lại cho ta mẫu gương thánh thiện của người đã dám tha thứ cho kẻ hãm hại mình.

Hình 1 : Ông Môisen và hai bia đá.

* Dân Do Thái đã làm gì khi ông Môisen lên núi với Chúa ?

T. Họ đã đúc con bò bằng vàng và thờ lạy nó thay vì thờ lạy Giavê.

* Việc họ làm nói lên điều ?

T. Họ đã bội bạc và quay lưng lại với Thiên Chúa của mình.

* Trước việc họ phản bội, Thiên Chúa đã làm gì ?

– Ngài đã cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người trong họ.

Hình 2 : Dụ ngôn cỏ lùng và lúa.

* Người chủ đã gieo gì vào ruộng thế gian?

T. Gieo hạt giống tốt là con cái Thiên Chúa.

* Ma quỉ đã làm gì ?

T. Gieo cỏ lùng vào giữa lúa – nghĩa là con cái ma quỉ vào giữa con cái của Thiên Chúa.

* Thái độ của ông chủ thế nào?

T. Ông tỏ ra nhẫn nại, kiên trì đợi đến mùa gặt mới thu lúa vào kho, cỏ thì bó thành bó mà đốt đi.

Hình 3 : Chúa Giêsu và Mathêu người thu thuế.

* Chúa Giêsu gọi Mathêu ở đâu lúc nào ?

T. Khi ông đang ngồi ở bàn thu thuế.

* Thái độ của Chúa với Mathêu thế nào?

T. Ngài cảm thông, gần gũi và tạo cơ hội cho Mathêu trở về.

* Việc Ngài làm nói lên điều gì?

T. Ngài mong muốn cho kẻ có tội được ăn năn trở lại chứ không mong cho họ phải chết đời đời.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4: Những em thiếu nhi bê trễ trong việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

* Dụ ngôn cỏ lùng muốn nói lên điều gì ?

T. Trong thế gian luôn có người tốt lẫn kẻ xấu. Chúa để họ sống cạnh nhau và không muốn tiêu diệt họ ngay vì  :

   – Mong cho người xấu biết ăn năn mà trở về với Chúa.

   – Cho người lành có cơ hội lập thêm công phúc.

* Thực hành theo Lời Chúa dạy, em nên làm gì ?

T. – Nhìn ra những sai trái của mình mà lo lắng trở về cùng với Chúa.

    – Không xa lánh nhưng biết an ủi nâng đỡ và giúp bạn mình nhìn ra những lỗi phạm mà trở về cùng Chúa.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Hạt giống

Chúa đã gieo hạt giống tốt, muốn cho hạt giống đơm bông. Thế nhưng quỉ ma thì manh tâm, gieo cỏ lùng xấu vào.

Đến lúc khi mùa lúa chín, Chúa sai thợ đến thi công. Lúa thơm nồng cất vào kho, cỏ thì thiêu cháy rụi.   

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon