Suy niệm với Mẹ, ngày 3.7

0

Thứ Năm 03.07.2014

Lễ kính Thánh Tôma, Tông đồ 

Ga 20,24-29

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin” (Ga 20,29)

Như Mẹ: “Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc cho những người không thấy mà tin”. Chúa muốn chúng ta tin Chúa trước khi Chúa hành động, Chúa muốn chúng ta tin Chúa dù chưa được thấy Chúa bao giờ. Điều này quả là một thử thách với chúng ta là những người trần mắt thịt và yếu đuối.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa không hiện hữu một cách rõ ràng bằng hình ảnh. Chúa mời gọi chúng con tin rằng Chúa luôn có mặt, ở bên chúng con trong từng biến cố, từng hoàn cảnh, nơi từng người, nơi các thụ tạo …Chúng con chỉ có thể thấy Chúa bằng ánh mắt của đức tin.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật có phúc vì đã tin. Xin chuyển cầu cho chúng con có được đức tin mạnh mẽ, qua sự mặc khải của Chúa nơi Kinh Thánh, nơi các chứng nhân của Tin Mừng…

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon