Suy niệm với Mẹ, ngày 6.7

0

Chúa Nhật, ngày 06.07.2014

Mt 11,25-30

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29)

Như Mẹ: Đức Kitô là chỗ dựa bình an vững chắc nhất cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn, đau khổ hay thử thách. Sự khiêm nhường và hiền lành của Người là điều mà chúng ta phải noi theo và cũng là động lực giúp chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn bao dung với chúng ta.

Với Mẹ: Giữa biết bao thăng trầm của cuộc sống, chúng con luôn khao khát tìm được một điểm tựa an bình, hạnh phúc trọn vẹn. Xin giúp chúng con luôn biết tìm đến Chúa, nương tựa vào Chúa, vì Chúa là điểm tựa vững chắc, là nơi náu ẩn an toàn, và nguồn mạch bình an đích thực của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ luôn nương tựa vào tình thương của Chúa. Chúng con muốn cùng Mẹ tìm về ẩn náu trong trái tim đầy khiêm nhường và hiền lành của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon