Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, OP

0

Ngày 1 tháng 8

THÁNH ĐA-MINH NGUYỄN VĂN HẠNH

Linh mục, tử đạo (1772 – 1838)

Thánh Đa Minh Hạnh cũng còn có tên gọi là Diễm hay Nguyên, người sinh tại Nghệ An. Từ khi còn niên thiếu, người được Đức cha Đen-ga-đô nhận vào phục vụ công cuộc truyền giáo và hướng tới chức linh mục.

Sau khi thụ phong linh mục, cha Hạnh xin gia nhập Dòng Đa Minh và ngày 22-8-1826 người tuyên khấn trong Dòng. Lúc bấy giờ xảy ra cuộc bách hại đạo, nên cha Đa Minh Hạnh đã phải sống ẩn lánh. Chính hai người dẫn cha đi từ làng Quần Anh sang làng Trung Thành đã tố giác và cha đã bị bắt vào ngày 8-6-1838. Cha bị giải về Nam định và nhốt chung với cha Duệ bị bắt trước cha khoảng bốn ngày. Vì trung thành với Đức Ki-tô, kiên quyết không chịu quá khóa (bước qua Thánh Giá) nên các cha đã bị đánh đập, tra tấn dữ dội.

Biết không thể thuyết phục được hai cha Duệ và cha Hạnh bỏ đạo, nên quan đề án tử hình về kinh vào ngày 28-6-1838. Án được nhà vua phê chuẩn nên cả hai cha bị chém đầu vào ngày 1-8-1838 tại pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã tôn phong hai vị lên bậc chân phước ngày 27-5-1900. Và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã nâng các ngài lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

(Trích từ sách “Đám mây nhân chứng” của các anh em dòng Đa Minh.)

Phút hồi tâm cầu nguyện

Các vị tử đạo đã thấm nhuần bài học Đức Ki-tô dạy trong Tin mừng: “Nếu hạt lúa mì không chịu mục nát và thối rữa thì không thể sinh nhiều bông hạt” (x. Ga 12,24) Xin cho chúng con biết noi gương các thánh tử đạo dám hy sinh, dám chết đi cho những thói hư tật xấu, dám chấp nhận những trái khoáy, những thử thách trong cuộc sống hằng ngày để trở nên chứng nhân cho tình yêu của Đức Ki-tô đem Chúa đến cho tha nhân. Amen

Nt. Maria Chinh Anh

 

  

Comments are closed.

phone-icon