Triều đại 254: Đức Giáo hoàng Grêgôriô XVI

0

Đức Grêgôriô XVI tên thật là Bartôlômêô Albertô Cappêlari, sinh ngày 18-9-1765 tại Bellunô, nước Ý, được bầu làm Giáo hoàng ngày 2-2, đăng quang ngày 6-2-1831, dựa vào quyền lực của khối Liên Minh Thánh (Áo, Phổ, Pháp…) để điều hành Giáo hội. Trong thời kỳ này, nhiều vùng đất thuộc lãnh thổ giáo hoàng nổi dậy đòi quyền tự do, ngài cương quyết chống lại tình trạng này, công bố đạo luật để ngăn chặn, trừng phạt các luồng tư tưởng mới mẻ, thành lập một đội quân tự nguyện để đàn áp những kẻ nổi loạn và xin Liên Minh Thánh tiếp viện. Ngài kêu gọi mọi người phải vào khuôn phép, kể cả hàng giáo phẩm nhằm đem lại hòa bình và trật tự xã hội. Dường như khi thực hiện những công việc này, ngài trở thành kẻ bảo thủ, nên bị những người tiến bộ chỉ trích mạnh mẽ.

Dù đường lối cứng rắn, nhưng ngài đã cai quản Giáo hội cách tốt đẹp, chuyên chế nhưng không độc tài, cố gắng cải tiến đời sống của người Do Thái bị quản chế trong các trại tập trung, hủy bỏ danh sách những người không giữ luật Phục Sinh và hạ tuổi trưởng thành xuống 21 thay vì 25 tuổi. Ngài đã cho kiến thiết nhiều công trình chung, trong đó có việc tiếp tục công trình xây cất lại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, trang hoàng điện Vatican với nhiều tác phẩm mới, lập Viện Bảo Tàng Ai Cập và Etruscan ở miền trung nước Ý. Đức Grêgôriô XVI qua đời ngày 1-6-1846.            

Comments are closed.

phone-icon