Phải tha thứ cho nhau như thế nào?

0

PHẢI THA THỨ CHO NHAU NHƯ THẾ NÀO?

(Mt 18, 21-35)

I. Bố cục

Bản văn có thể chia làm 2 đoạn

  • cc. 21-22: Phải luôn luôn tha thứ
  • cc. 23- 35: Dụ ngôn giải thích mối quan hệ giữa tha thứ và được tha thứ

II. Tìm hiểu bản văn

1/ Phải luôn luôn tha thứ cho nhau (cc. 21-22)

Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18, 21). Xem ra câu hỏi của Phêrô hết sức đơn sơ, nhưng lại bao gồm ý muốn sống trọn hảo, ý muốn muốn nên giống Chúa Giêsu. Phêrô không dùng ngôn từ “kẻ thù xúc phạm” nhưng dùng từ “người anh em” lỡ phạm đến ông, ông phải tha thứ mấy lần có phải bảy lần không? Chúa Giêsu hiểu rõ tâm hồn, hiểu rõ tấm lòng của Phêrô, nên Người nói: “Không phải bảy lần mà phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy”.

Nếu so sánh câu hỏi của Phêrô và câu trả lời của Đức Giêsu thì ta thấy Phêrô được chi phối bởi tinh thần nào và Đức Giêsu sống theo tinh thần nào?

Phêrô bị chi phối bởi tinh thần duy lề luật: Truyền thống kinh sư Do thái thường nói đến con số 4 như là con số tối đa. Phêrô nâng lên 7 lần, ông tưởng đã hợp ý Thầy.

Còn Đức Giêsu thì sống theo tinh thần tha thứ. Công thức “bảy mươi lần bảy” không muốn nêu ra một khối lượng các trường hợp đo lường được, nhưng nhắm khẳng định rằng bổn phận tha thứ không hề có một giới hạn nào, tha thứ mãi mãi và tha thứ không ngừng.

Làm như thế phải chăng là khuyến khích anh em phạm lỗi?

Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ vô can trước tội phạm của anh em (Mt 18, 15-17). Chúng ta luôn luôn tha thứ cho anh em và tha thứ vô điều kiện, nhưng chúng ta cũng đừng quên một đòi buộc khác cũng gắt gao không kém là phải giúp anh em sửa lỗi.

Có nhiều lúc tha thứ rất khó, đến làm hòa với người xúc phạm đến mình còn khó hơn nữa. Vậy phải làm thế nào? Cái khó chính là cái tôi, dẹp cái tôi thì Chúa Thánh Thần mới hoạt động trong ta được. Cầu xin Chúa Thánh Thần mà cứ giữ cái tôi thì vô hiệu quả.

2/ Mối quan hệ giữa tha thứ và được tha thứ (cc. 23-35)

Tác giả cho thấy ông chủ nợ và đầy tớ chủ nợ hành động khác nhau như thế nào?

  • Mười ngàn vàng là một con số quá lớn, vượt khỏi trí tưởng tượng của người nghe. Điều này muốn ám chỉ một món nợ mà con nợ sẽ không bao giờ trả hết. Cam kết trả hết nợ chỉ là một lời hứa liều. Ông chủ là người nhân ái, đã động lòng thương trước lời van xin của tên đầy tớ. Và ông đã làm một việc hết sức bất ngờ, đó là trả tự do và tha hết nợ cho tên đầy tớ trong khi anh ta chỉ dám xin khất nợ mà thôi.Ông chủ hoàn toàn nhân từ, nhân từ đến độ không thể nào chấp nhận được sự độc ác nơi mình và nơi người.
  • Nhưng cách cư xử của tên đầy tớ vừa mới được tha hết nợ đối với bạn hắn thì lại hoàn toàn trái ngược với thái độ của người chủ nợ đối với hắn. Cũng một lời van xin, nhưng hắn không hề nhớ tới điều hắn đã được hưởng. Người mắc nợ hắn đã bị tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Tên đầy tớ hoàn toàn độc ác, độc ác đến độ đã được tha món nợ khổng lồ không thể trả nổi mà không thể hoãn cho một món nợ vô cùng nhỏ bé so với món nợ anh đã được tha chứ không phải chỉ được hoãn. Tên đầy tớ chỉ quan tâm đến món nợ, chứ không quan tâm đến con người. Do thiếu lòng thương xót, tên đầy tớ đã mất tất cả những điều tốt đã nhận.

Tác giả tô đậm sự khác nhau để làm gì? Chúng ta mắc nợ với Thiên Chúa một món nợ vô cùng to lớn, không thể nào trả nổi và Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta với điều kiện chúng ta phải tha thứ cho nhau.

Mối quan hệ giữa việc Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta và việc chúng ta tha thứ cho nhau là mối quan hệ nào?

Đó là mối quan hệ biện chứng. Trước hết nếu chúng ta tha thứ cho nhau được là vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, như chúng ta đã thấy trước đây. Nhưng việc chúng ta tha thứ vô điều kiện và vô hạn cho nhau lại là điều kiện để chúng ta lãnh nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Suy thêm

Xét mình xem hiện có điều nào mà tôi chưa tha thứ được cho anh em? Nếu có thì hãy phân tích xem cái gì đã xiềng xích tôi khiến tôi mất tự do, khiến tôi bất lực không thể tha thứ được. Muốn được tự do để tha thứ thì phải làm như thế nào?

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh

__________

Tài liệu tham khảo

Phê rô Phạm Hữu Lai, Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật năm A, tr. 197-199

Fx. Vũ Phan Long, “Tha thứ không giới hạn”, Các bài Tin Mừng Matthêu dùng trong Phụng vụ, Tôn giáo 2007, tr. 277-284.

 

Comments are closed.

phone-icon