Suy niệm với Mẹ, ngày 08.9

0

Thứ Hai, ngày 08.09.2014

SINH NHẬT ĐỨC MARIA – lễ kính 

Mt 1,18-23

“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai,
người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen” (Mt 1,23)

Như Mẹ: Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai.Đó là điều đã được tiên báo từ trong Cựu Ước và Thiên Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch. Theo kế hoạch đó, sự ra đời của Đức Maria khởi đầu cho sự ra đời của Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế. Hai sự ra đời này đánh dấu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu độ.  

Với Mẹ: Chúa đã chuẩn bị thật chu đáo một chương trình dành cho chúng con. Chúa cũng mời gọi chúng con cộng tác vào chương trình của Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng chúng con được sinh ra trên cõi đời này cũng nằm trong chương trình của Chúa. Chúa đang mời gọi chúng con cộng tác với Ngài.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con cộng tác với Chúa để cuộc đời đạt được ý nghĩa đích thực.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon