Suy niệm với Mẹ, ngày 09.02

0

Thứ Hai, ngày 09.02.2015

Mc 6,53-56

“Bất cứ ai chạm đến Người đều được khỏi” (Mc 6,56)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian đem ơn cứu độ cho nhân loại tội lỗi. Người đã cứu chúng ta không phải trong một vai trò là vị vua hay một người đầy quyền lực, nhưng Người đã mặc lấy một thân xác rất bình thường với một lòng thương xót vô biên. Người trở nên như chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi, để chúng ta được chữa lành trong Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn tìm đến với Chúa mỗi khi gặp thử thách gian nan. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình tín thác vào lòng nhân hậu của Chúa. Và xin cho chúng con trở nên dấu chỉ cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới ngày hôm nay.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi sa chước cám dỗ và biết tìm đến phương thuốc chữa lành bệnh tật tâm hồn nơi bí tích Hòa Giải.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.