Suy niệm với Mẹ, ngày 10.02

0

Thứ Ba, ngày 10.02.2015

Thánh Scholastica, tn

Mc 7,1-13

“Các ông gạt bỏ điều răn Thiên Chúa
mà duy trì truyền thống của người phàm
(Mc 7,8)

Như Mẹ: Qua những lời Chúa Giêsu khiển trách những người kinh sư và những người Pharisêu về lối sống hình thức, đạo đức giả hình… chúng ta hãy xét lại đời sống của mình, nhất là đời sống đạo đức. Có phải chúng ta cũng chỉ giữ luật cho có, chỉ đi lễ vì sợ tội, hay cầu nguyện, đọc kinh, tham gia nhiều hội đoàn để mong được tiếng khen?

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều khi vì quá chú tâm vào luật lệ mà chúng con không còn sống tinh thần luật Chúa dạy nữa, để rồi tổ chức các lễ hội thật to, xây những nhà thờ thật đẹp, mà quên mất điều Chúa muốn là sống mến Chúa yêu người và giữ đức công bình.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã luôn sống trọn tình con thảo với Chúa qua việc tín thác đời mình cho Chúa, xin cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.