Suy niệm với Mẹ, ngày 12.02

0

 Thứ Năm, ngày 12.02.2015

Mc 7,24-30

“Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn
những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà: ‘Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi’.” (Mc 7,28-29).

Như Mẹ: Người phụ nữ ngoại đạo có đứa con gái bị quỷ ám. Bà đã tin tưởng mãnh liệt vào Chúa, khi Chúa nói mạnh mẽ với bà, bà vẫn không nao lòng một dạ tin vào Chúa. Đức tin của bà đã làm cho Chúa phải ra tay cứu con bà, và bà đã được toại nguyện.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đức tin của người phụ nữ đã giúp chúng con nhìn lại đời sống đức tin của mình. Chúng con đang tin vào Chúa hời hợt quá. Xin Chúa thêm ơn đức tin cho chúng con, để chúng con tin tưởng vào Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con, để dù gặp thử thách thì chúng con không sa ngã nản lòng mà xa rời tình yêu Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon