Suy niệm với Mẹ, ngày 17.02

0

Thứ Ba, ngày 17.02.2015 

Thành lập dòng Tôi tớ Đức Mẹ

Mc 8,14-21

“Hãy coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và Hêrôđê (Mc 8,15)

Như Mẹ: Chúa Giêsu không có ý dạy chúng ta kì thị hay khinh chê Lề Luật. Người muốn nhắc chúng ta phải luôn bám vào Chúa. Nhờ ơn trợ giúp của Người, ta mới nên hoàn thiện thực sự được. Nếu chỉ cậy vào sức mình, theo những hình thức bề ngoài rườm rà, ta cũng sẽ trở thành kẻ giả hình giả bộ như Chúa đã lên án.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thích phô trương: được người khác ca ngợi, tổ chức những lễ hội to lớn, các buổi đọc kinh lâu giờ. Còn lòng chúng con lại xa Chúa. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con để chúng con biết gắn bó mật thiết với Chúa hơn từ trong sâu thẳm lòng mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con có được trái tim khiêm nhường thẳm sâu như Mẹ mà gắn liền với Chúa ngày càng vững bền hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon