Suy niệm với Mẹ, ngày 18.02

0

Ngày 18.02.2015

Thứ Tư Lễ Tro –Bắt đầu mùa chay

Mt 6,1-6.16-18

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh” (Mt 6,4)

Như Mẹ: Bước vào Mùa Chay, chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi bỏ đi tất cả con người cũ của mình, như sự kiêu ngạo, ham thích tiền tài, danh vọng, sống ích kỉ, thiếu bác ái… để quay trở về với con người mới là sống từ bỏ quyến luyến thế gian, sống bác ái, vị tha và tín thác vào Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tiền tài, danh vọng và địa vị thường lôi kéo chúng con xa rời Chúa. Chúng con cứ tưởng rằng những cái đó là hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng tất cả chỉ là phù vân. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra cái gì mang lại hạnh phúc đích thật và cái gì là giả trá chóng qua mau tàn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con bước vào Mùa Chay với tâm hồn biết tìm bình an nơi Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.